Regressionslinje 


Beskrivning:

En regressionslinje är en linje dragen genom ett kluster av 2 variabler (dvs. en massa punkter).
Medelvärden är ju en graf uppbyggd av en massa punkter (se medelvärden) alltså kan man använda två medelvärden för att rita upp sin linje.
Linjen dras så nära punkterna som möjligt.

 

Regressionslinje-modellen har:
a) två medelvärden, “MV1” och “MV2” för slutkursen
b) en prognoslinje som är beräknad ur linjär regression på slutkurserna under de senaste “Period” perioderna.


Tolkning:

Använd modellen för att prognosticera nästa dags utveckling.
Kom ihåg att när du kör modellen dagen därpå kan du få ett helt annat resultat eftersom modellen då använder också datat från den dagen.


Inställningar:

Period = periodlängden som används vid beräkningen av prognoslinjen.
MV 1 längd = längden på det första kursmedelvärdet.
MV 2 längd = längden på det andra kursmedelvärdet.


Källa: F1 i Vikingen


in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Regressionslinje

Related Articles