Momentum


Beskrivning:

Momentum är en överköpt / översåld indikator som mäter hur snabbt kursen förändras i förhållande till priset självt.

Momentum är skillnaden mellan ett medelvärde för slutkursen eller ett medelvärde på slutkursen och samma medelvärde ett antal perioder tillbaka.

Momentum mäter acceleration och retardation för att räkna ut den underliggande styrkan i en trend.


Tolkning:

Den gängse tolkningen är att marknaden är överköpt när momentum är positiv och översåld när momentum är negativ.
En momentum trader köper och säljer vid topp eller botten på momentumkurvan (svart). Han är alltid kortsiktig.

Höga värden = överköpt

Låga värden = översåld

Om rektangel eller rätvinklig stigande triangel har bildats i en momentumkurva, så ger ett utbrott uppåt ur en sådan formation en bekräftelse på att en inte obetydlig uppgång ur kursen har inletts.
Tyvärr gäller detsamma om den bryter neråt.

Köp och säljsignaler inträffar när centrumlinjen skärs. Eller som i Vikingen när medelvärdeskurvorna skär varandra.


Tolkning:

Den gängse tolkningen är att marknaden är överköpt när momentum är positiv och översåld när momentum är negativ.
En momentum trader köper och säljer vid topp eller botten på momentumkurvan (svart). Han är alltid kortsiktig.

Höga värden = överköpt

Låga värden = översåld

Om rektangel eller rätvinklig stigande triangel har bildats i en momentumkurva, så ger ett utbrott uppåt ur en sådan formation en bekräftelse på att en inte obetydlig uppgång ur kursen har inletts.
Tyvärr gäller detsamma om den bryter neråt.

Köp och säljsignaler inträffar när centrumlinjen skärs. Eller som i Vikingen när medelvärdeskurvorna skär varandra.


Momentum02


Beskrivning:

Det finns en lite snabbare variant av momentum modellen kallad Momentum02. Den har lite fler inställningsmöjligheter än standard modellen och ser ut så här:


Tolkning:

Tolkningen är densamma som för vanlig momentum men signalerna kommer snabbare. Därför genererar modellen fler falska signaler för den långsiktige emedan den kortsiktiga tradern ges bättre chans att komma ut ur sin position snabbare.

Beräkning:

Momentum02 beräknas på följande sätt:
Absolut: Skillnaden mellan slutkursen “nu” och slutkursen för “Period” perioder sedan.
Relativ: Båg : 200*(Absolut momentum / summan av slutkurs “nu” och slutkursen för “Period” perioder sedan).
Punkt : 100*(Absolut momentum / slutkursen för “Period” perioder sedan).

Stigande positiva värden indikerar ökad styrka, sjunkande positiva värden indikerar fortsatt men minskande styrka.

När momentumkurvan växlar tecken från negativt värde till positivt så är det en positiv indikation. När kurvan växlar tecken från positivt värde till negativt så är det en negativ indikation.

Köpsignaler ges när ett medelvärde, “MV 1 längd”, på momentum ändrar värde från negativt till positivt.
Säljsignaler ges när samma medelvärde på momentum ändrar värde från positivt till noll eller till negativt.

I modellen finns möjligheten att ta fram ytterligare två medelvärden på momentum.
Dessa används inte för att generera signaler utan enbart för att ge tillfälle att i diagrammet se hur alternativa längder på momentum skulle påverkat köp- och säljsignalernas lägen.


Inställningar för Momentum02

Period = tidsförskjutningens längd.
MV 1 längd = längden på medelvärdet för det momentum, som används för att generera signaler.
MV 2 längd och MV 3 längd = längderna på övriga medelvärden för momentum.
Relativ = om relativ momentum används kan man välja båg- eller punktmomentum.

 

Related Articles