Vi erbjuder utbildning i grupp eller enskilt

Utbildning i användandet av Vikingen, teknisk analys, fundamental analys och optionsteori

Se mer hur vi kan hjälpa dig

Få ut det mesta av ditt Vikingprogram med vårat pedagogiska material. Vi kan erbjuda antingen en utbildnings-CD med avancerad teknisk analys eller ett 4 timmars gruppseminarium.

GruppseminarieTeknisk analys CD

4 timmar seminarium

Grunder: Stöd - Motstånd - Trender -Volym
Skapa objektlista och arbetsyta.
Tolka modeller
Tumregler

Ingående analys

Genomgång av modeller
Bra arbetssätt att hitta vinnarna.

Gruppseminarie

Vi erbjuder seminarium för en grupp så att vi kan ha en givande och utvecklande diskussion.

Pris

2 500 SEK

Resekostnader tillkommer

Kontakta oss

Lär dig alla verktyg

Rita, skapa larm
Bygga arbetsytor
Skapa objektlistor
Skapa Autopiloter
Skriva modeller

Anpassa Vikingen efter dina behov

Ställ in färger, linjetjocklek, tidsperiod.
Optimera, kör bästa modell, Optimera

Learn more advanced technical analysis with our Educational CD

We offer an educational CD which teaches you how to utilize Vikingen to its maximum. It will teach you ways to improve you technical analysis when looking at market data.

Technical Analysis Educational CD

400 SEK