Fibonaccimodell i Vikingen


Beskrivning:

Fibonacci är lite jobbigt att räkna på och det kan lätt bli fel. Lyckligtvis har ett par Vikinganvändare gjort ett par användbara modeller till Vikingen så att, vi slipper sitta och slita våra hår, sent på nätterna.

Historik:
Det hela började
med att X’s var vänlig att dela med sig till Vikinggruppen, den Fibonacci-modell han hade knåpat ihop åt sig själv.
Nils Åqvist blev intresserad av X’s modell och började leka lite med den. Han skapade Fib3-modellen som använder glidande medelvärden på Fibonacci tal.
Efter en debatt i Vikinggruppen, vidareutvecklades X’s 1;a modell av Nils Åqvist. Skillnaden var att man nu kunde få Vikingen att själv leta reda på startnivån och sedan automatiskt rita ut nivåerna i diagrammet (denna modell har jag valt att inte göra tillgänglig för nedladdning).
Efter ytterligare debatt i Vikinggruppen (och jag förmodar, efter en del mail mellan X’s och Åqvist själva), presenterade Åqvist en förbättrad 3;dje version, fortfarande byggd på X’s ursprungliga programkärna. Modellen kallas “Fibonaccinivåer” och presenteras längre ner på denna sida. Först ska vi titta lite närmare på X’s modell eftersom, det som gäller för den modellen också gäller för Åqvists vidareutvecklade modell.


X’s Fibonacci-modell:

Så här använder du Fibonacci-modellen:

  1. Identifiera din topp och botten nivå.
    Man väljer en nivå som verkar haft betydelse, tex ett motstånd som penetrerats efter flera försök eller en nivå där aktien legat och konsoliderat ett tag. Ofta funkar det bra att välja första toppen i trenden respektive sista. Lägg också märke till att man kan använda den till att förutsäga var toppen kan tänkas komma om man nu befinner sig mitt i en trend. Givetvis blir det lite subjektivt, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra!
    Lek lite med nivåerna, välj ut olika toppar i en lämplig trend och se att topparna hamnar på sina nivåer ganska oberoende av var man väljer nivåerna (inte med vetenskaplig exakthet, men ändå). Vad man kan säga är att ju närmare man lägger “högsta” och “lägsta” desto större upplösning får man, dvs fler linjer…Nivåerna fastställs alltså genom att man väljer 0 och 100 %. Övriga nivåer hamnar på vissa procentsatser (även över 100 % om man så vill). I andra program finns det ofta med som ett ritverktyg där man väljer en lägstanivå och sedan “drar ut dragspelet” tills man kommer till en lämplig nivå, tex den högsta i en uppgångsfas. Här får man knappa in dessa nivåer själv, det är enda skillnaden …
  2. Mata in dessa nivåer i modellinställningarna (höger klicka i diagrammet) och bedöm sedan rimligheten i reslutatet. Gör om, om det behövs. Så småningom lär du dig hitta rätt.
    Vi har ju redan hittat våra nivåer (248, 370) så vi matar in dem och får då detta resultat (nedan diagram). Det stämmer ju mycket bra med vårt första försök och är dessutom mycket enklare…..

När man öppnar den ligger alla linjer nere på 0 kr. Därefter listar man ut någon lämplig lägsta och högsta nivå, och skriver in dessa på raderna Fibonacci hög/låg efter man gått in i Modellinställningar.
De tjocka svarta linjerna visar nivåerna man angett och övriga färgglada linjer visar övriga nivåer (ca 24, 38, 50, 62, 100, 162, 262, 424). Genom att gå in på Modellinställningar/Grafer kan man avklicka nivåer man inte är intresserad av (typ om man valt högsta nivån på ATH och vi nu befinner oss långt under så kan man ta bort linjerna ovanför ATH).

Lek lite
med diverse trendande aktier så får du lite kläm på det hela. Ta tex HM B och välj ut någon annan topp än den lägsta osv. och se vad det blir för resultat… Och tänk på att det inte funkar för alla, men jag förvånas över att det stämmer så bra på så pass många!

Lycka till,
X’s

in ModellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles