HausseIndex 


Beskrivning:

Med Hausseidex modellen kan du leta reda på perioder då en aktie befinner sig i Hausse.


Tolkning:

Modellen ger inga köp eller säljsignaler utan tjänar istället till att uppmärksamma dig på perioder då en aktie är särskilt rörlig.
Dessa perioder skvallrar om att något är i görningen och det kan därför vara dags att öka uppmärksamheten i aktien.


Beräkning:

När hausseindex körs på ett objekt anger värdet +1 på hausseindex att den aktuella kursen är högre än alla tidigare kurser under de senaste “Period” perioderna. Är värdet på hausseindex i stället -1, så är den aktuella kursen den lägsta under de senaste “Period” perioderna.

Summa HausseIndex, för de senaste “SummaPeriod” perioderna anger nettoantalet extremvärden.

Exempel.
Har det under de senaste “SummaPeriod” perioderna inträffat 10 högsta kurser löpande jämfört med kurserna under “Periodlängd” perioder och 4 lägsta kurser, så är “Summa Hausseindex” 6.


Inställningar:

Period = antalet perioder som den senaste kursen jämförs med.
SummaPeriod = antalet perioder för vilken antalet extremvärden summmeras.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles