Kursband 


Beskrivning:

Kursband är en variant av Bollingerband.
Från John Bollinger’s egen beskrivning av hur man tolkar hans modell känner vi igen två stateranden:

1. En rörelse utanför banden tyder på en fortsättning av trenden.
2. Ett styrketecken visas när en aktie ligger och slår i underkant av sitt övre band. 

Modellen Kursband baserar sig på just detta och använder därför en smalare bandbredd.


Tolkning:

I Kursband används utbrott ur ett band runt kursmedelvärdet (svart) för att generera köp- och säljsignaler.
Idén är, att en kurs som brutit igenom sitt kursband ofta följer detta ett tag medan aktien visar styrka.

Alla kurser fluktuerar och därför tillåts kursen sjunka till det undre bandet innan säljsignal effektueras.
En kortsiktig metod är att sälja redan då mellanbandet bryts. Denna metod genererar dock fler falska signaler men kan passa en kortsiktig trader.

Köpsignaler ges då kursen bryter igenom bandet upptill.
Säljsignaler ges då kursen bryter igenom bandet nedtill.

Genom att studera kurs och band går det att se då kursen närmare sig bandens ytterkanter och på så sätt få indikationer på att kursen kan förväntas ändra riktning.

 


Inställningar:

MV längd = längden på kursmedelvärdet (svart)
Bandbredd = antal procent som bandet beräknas på.

in Kortsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles