Oscillator 


Beskrivning:

Oscillator-modellen mäter relationen mellan kort och lång kurstrend för att upptäcka de “lågfrekventa” svängningarna i kurskurvan. 


Tolkning:

När oscillatorkurvan skär nollnivån underifrån fås en köpsignal, när den skär ovanifrån fås en säljsignal.
Om Du uppfattar de båda medelvärdena som uttryck för trender så blir tolkningen att den kortare trenden är starkare än den längre då nollnivån skärs underifrån.

Köpsignaler ges så länge som oscillatorvärdet är positivt.
Säljsignaler ges så länge som oscillatorvärdet är negativt.


Beräkning:

Oscillator bestäms som skillnaden mellan två glidande medelvärden med olika storlek. Om Du t.ex. väljer att skapa en oscillator med ett 20 och ett 40-dagars medelvärde, så innebär det att samtliga växlingar (fluktuationer) med en högre periodicitet än 40 kommer att filtreras bort.

Dessutom beräknas tre medelvärden på oscillatorvärdet där signalerna beräknas på det första “MV 1 Oscillator”.

Oscillatorvärdena är skillnaden mellan kurs och ett medelvärde, alternativt mellan två medelvärden på slutkursen, ett kort och ett långt, för samma period.

Du kan genom att välja längden på det korta medelvärdet till 1 få oscillatorn beräknad som skillnaden mellan kursen och ett medelvärde på den.


Inställningar:

MV 1 kurs längd = längden på det korta kursmedelvärdet.
MV 2 kurs längd = längden på det långa kursmedelvärdet.
MV 1 Oscillator längd = längden på medelvärdet för det oscillatorvärde, som används för att generera signaler.
MV 2 Oscillator längd och MV 3 Oscillatorlängd = längden på två ytterligare medelvärden för oscillatorvärdet.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles