Öar 


Beskrivning:

Öar-modellen är en urvalsmodell, du hittar den i Analytikern i fliken Urval.
Urvalsmodeller kan används för att ta fram uppgifter om flera objekt  samtidigt genom att välja alternativet “samlingstabell” i analytikern:


En skillnad mellan presentationerna i analysmodellerna, som ger diagram och tabeller som tidsserier, är att urvalsmodellerna ger dig tabeller som tvärsnittsdata, dvs för en viss period och då som regel den senaste.

En “minus etta” i kolumnen “Öar i topp” anger förekomsten av en ö i en toppformation.
En “etta” i kolumnen “Öar i botten” anger förekomsten av en ö i en bottenformation.


Tolkning:

Det finns ingen egentlig tolkning av en urvalsmodell. Den är till för att hjälpa dig att välja ut ett antal aktier för närmare studier i dina favoritmodeller.

Kör samlingstabell och:
Efter körning sorterar du tabellen genom att 
klicka på kolumnrubrikerna. Klicka en gång till och sorteringen sker åt andra hållet.
Markera och dubbelklicka för att få upp ett dagsdiagram direkt om du vill titta lite närmare på den utvalda aktien.
Du kan även markera flera av aktierna, högerklicka och skapa en objektlista för vidare analys.

 

Du kan sedan öppna modellen och bläddra dig igenom din nyskapade objektlista.
Här kan du studera tabellens data grafiskt. 

in Modeller Tags: Öarurvalsmodell

Related Articles