Multirelativ 


Beskrivning:

Med Multirelativ-modellen är det möjligt jämföra huvudobjektet med sju andra objekts utveckling.
Modellen visar vilken kurs huvudobjektet skulle haft om det utvecklats som de andra objekten.


Tolkning:

Ofta används ett index, OMX-index eller branschindex, som relativobjekt och det ges då i diagrammen uppgifter om huvudobjektets styrka eller svaghet i förhållande till marknaden eller branschen.

Startdag för jämförelsen blir antingen det startdatum eller det antal perioder bakåt som anges i modellinställningar.


Beräkning:

Jämförelsetalen tas fram enligt följande formel:

Jämförelsetal := huvudobjekt[startdatum]*objekt1/objekt1[startdatum]
Där huvudobjekt står för huvudobjektets slutkurs och objekt1 för objektet 1:s slutkurs.


Inställningar:

Startdatum = startdag för jämförelsen.
Period = antal perioder som jämförelsen skall beräknas på.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles