Multiprocentuell 


Beskrivning:

Med Multiprocentuell-modellen är det möjligt jämföra huvudobjektets och sju andra objekts utveckling, och på så sätt få en uppfattning om objektens relativa styrka eller svaghet i förhållande till varandra eller ett valfritt relativobjekt.

Ofta används ett index, OMX-index eller branschindex, som relativobjekt och det ges då i diagrammen uppgifter om de övrigas relativa styrka eller svaghet i förhållande till marknaden eller branschen.


Tolkning:

Här har jag valt att jämföra ABB med A&P 500 (relativobjektet) och DAX 30.

 

Om relativobjektet slås av visas varje akties procentuella förändring sedan startdagen.
Startdag för jämförelsen blir antingen det startdatum eller det antal perioder bakåt som anges i modellinställningar.

 


Beräkning:

Relativtalen tas fram enligt följande formel:

Relativtal := 100*(objekt1/objekt1[startdatum]-relativobjekt/relativobjekt[startdatum])
där relativobjekt står för relativobjektets slutkurs och objekt1 för objektet 1:s slutkurs.


Inställningar:

Startdatum = startdag för jämförelsen.
Period = antal perioder som jämförelsen skall beräknas på.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles