COPPOCK


Beskrivning:

Coppock modellen uppfanns av Edwin Coppock. Han designade modellen för att göra endast en sak; indikera när det var dags att göra långsiktiga investeringar på botten av “Bear markets”. Modellen utvecklades för att fungera på Dow Jones Index, men har visat sig passa bra på alla marknadsindex.

I Coppock modellen genereras en tidsserie, som beräknas på skillnaderna mellan medelvärden på slutkurserna.
Coppockmodellen visar prisutvecklingens acceleration och inbromsning. Den ger också en indikation på förändringar av den långa trenden. 


Tolkning:

Coppock svänger mellan positiva och negativa värden. Den långsiktiga signalen för investerare att börja köpa kommer när den svänger upp från ett läge under 0-linjen. Med andra ord, när den blir mindre negativ än den var förut, Dvs. före den blir positiv

Coppock hävdade att has modell endast var till för att gå in i marknaden INTE att finna toppar att gå ut på. Till det använde han andra verktyg

Coppock ger inte så många signaler, men de är relativt pålitliga när de kommer. Tanken är att köpa vid signal och behålla långsiktigt.

Handla vid topp och botten omslagen. Precis vid vändningens högsta eller lägsta punkt.

I vikingens version har vi fått köp och säljsignaler och Coppock i Vikingen är designad att ge signal vid vändningarna.

 

Köpsignalerna fås när Coppock-kurvan passerat en botten och säljsignalerna när den passerat en topp. Dvs. när Coppock kurvan är stigande eller fallande.

Coppock modellen lämpar sig för lite längre investeringar.


Källa: Greger

Related Articles