Installation Guides

Watch our installation guides to help you get started with Vikingen. Both Windows and MAC guides are available for your convenience.

Installationsanvisningar för Windows på svenska

För närvarande är Windowsinstallationens anvisningar endast tillgänglig på svenska.

Installationsinstruktioner för Mac på svenska

Installationsinstruktioner för Mac på svenska.

Du kommer också att behöva en Terminalkod, kopiera härifrån:

sudo spctl –master-disable

Installationsanvisningar för Mac Catalina

Det är bara möjligt just nu genom att installera Vikingen för PC med ett extra program Crossover på Mac.

Installationsinstruktioner för Mac Catalina på engelska:

Vikingen-Mac-Catalina-Install-Eng

Installationsinstruktioner för Mac på svenska:

Vikingen-Mac-Catalina-Install-SV

Installationsinstruktioner för Mac på danska:

Vikingen-Mac-Catalina-Install-DK

Installationsanvisningar för Mac (Before Mac Catalina) på engelska

Installationsanvisningar för Mac på engelska.

Du behöver också en terminalkod, kopiera härifrån:

sudo spctl – master-inaktivera

Om du vill ha installationshandbok som PDF, klicka här:

Vikingen Mac install ENG