Vikingen Mini Demo

Med denna 2 minuters video går vi igenom lite funktionalitet i Vikingen mini. Videospråk: Svenska.

Vikingen Mini handhavande

Med denna 46 minuters video går vi igenom funktionaliteten hos Vikingen mini. Videospråk: Svenska.
Tidsstämplar (Visar i tidslinje i video):
0:15 Ikoner
10:46 Menyer
22:58 Tolka signaler
32:37 Skapa objektlista
37:59 Skapa arbetsyta
43:08 Tillägg. Stöd

Introduction Vikingen Börs

Med denna 4 minuters introvideo går vi igenom lite funktionalitet i Vikingen Exchange. Videospråk: Svenska.

Vikingen Börs handhavande

Med denna 1 timme och 7 minuters video går Peter Östevik igenom funktionaliteten i Vikingen Börs, Du bör se videon Vikingen Mini handhavande innan denna. Videospråk: Svenska.
Tidsstämplar (Visar i tidslinje i video):
00:18 Autopiloter
17:55 Rita linjer
22:41 Larm
23:35 Köp- och säljsignaler
50:14 Urvalsmodeller
52:12 Fundamenta - nyckeltal
56:05 Diagrammeny
01:04:31 Skriva ut
01:06:39 Kursdata

Vikingen 5.3 tips och trix

Med denna 54 minuter långa video går vi igenom den nya funktionaliteten i Vikingen 5.3. Videospråk: Svenska.
Tidsstämplar (Visas i tidslinje i video):
0:43 Nyheter
3:26 Vikingen Mini
13:17 Vikingen Börs
33:29 Vikingen Trading
47:39 Vikingen Maxi

Be a winner with Vikingen!

Win with Vikingen is a three part series that helps you to get started with Vikingen. Video Language: Swedish.

Objekt listor – uppdatering – modeller – autopiloter – arbetsytor – rangordna aktier – bästa modellerna

Modell inställningar – diagram inställningar – skapa arbetsytor – larm – skapa objekt listor – ändra autopilot

Uppdatera historik – nyckel Talstabeller – nyckel modeller – autopiloter – arbetsytor

Vikingen Basic Course

With this 111 minute video we go over the functionality of Vikingen and help you get started. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Mini

This video helps you get started with Vikingen Mini. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Trading

With this 50 minute video we go over the functionality of Vikingen Trading and help you get started. Video Language: Swedish.

Introduktion Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 1. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 2. Video Language: Swedish.

Introduktion Option Tables

Part 1 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Learn more about Option Tables

Part 2 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Dina egna skapade arbetsytor innehåller modeller som slutar att visa 31/12 2020. Här är en film som visar hur du ändrar slutdatum i dina arbetsytor och modeller.

Dine egna arbetsområden innehåller modeller, där innehavaren med med blir vist 31/12 2020. Hennes är en film, där visar dig, hur du ändrade slutdatoer för din arbetsområde och modeller.

Dina egna skapade arbetsytor innehåller modeller som slutar visas 31/12 2020. Här är en film som visar hur du ändrar slutdatum i dina arbetsytor och modeller.