Schweizerfrancen, den enda valutan som varit skyddad från inflationen

Den ena valutan som var relativt skyddad från hög inflation under det senaste året var schweizerfrancen. En anledning till detta är en cirkulär, självuppfyllande profetia: Det finns en förväntning om att valutan, driven av fundamentala faktorer, kommer att tendera att appreciera och därmed dämpa inflationen. Eftersom den schweiziska francen har apprecierat mot den amerikanska dollarn sedan 1850 är förväntningarna att den extrapoleringen ska fortsätta.

Den ena valutan som var relativt skyddad från hög inflation under det senaste året var schweizerfrancen. En anledning till detta är en cirkulär, självuppfyllande profetia: Det finns en förväntning om att valutan, driven av fundamentala faktorer, kommer att tendera att appreciera och därmed dämpa inflationen. Eftersom den schweiziska francen har apprecierat mot den amerikanska dollarn sedan 1850 är förväntningarna att den extrapoleringen ska fortsätta.

Andra dämpande effekter på inflationen inkluderar:

• Nästan ingen användning av fossila bränslen för elproduktion (över 90 % kommer från vattenkraft och kärnkraft). Tågen drivs nästan till 100 % med vattenkraft.

• Elkontrakt för hushåll är frikopplade från kortsiktiga marknadsrörelser (fastställs varje september för följande kalenderår), och baseras på den genomsnittliga produktionskostnaden och inte på marginalkostnaden.

• Livsmedelstullar: Schweiz har en av världens högsta tullar på jordbruksprodukter (42,6 %, jämfört med 12,6 % för EU och 4,5 % för USA). Det betyder att livsmedelspriserna redan är så höga i Schweiz att en ökning av importerade livsmedelspriser har en proportionellt mindre inverkan på det totala indexet (på grund av den snedvridning och frikoppling som skapas av lokal substitution).

• Administrerade priser i konsumentkorgen utgör den högsta andelen i Europa. Ett exempel på ett administrerat pris är elpriset.

• Olika konsumentpreferenser: Varje land har sina egna unika vikter för konsumentkorg. En jämförelse av det schweiziska indexet och EU-indexet visar att andelen transporter är lägre i det schweiziska indexet. Med tanke på hur volatila transportkostnaderna kan vara är detta ytterligare en dämpare i det schweiziska indexet.

• Sist, men inte minst, har Schweiz slutit avtal om fri rörlighet för personer med EU och med Storbritannien efter Brexit som ger ekonomin tillgång till en stor pool av arbetskraft, vilket bidrar till att dämpa löneinflationen.

Sammanfattningsvis har det funnits flera dimensioner till Schweiz lägre inflation under det senaste året.

Detta diagram visar det inverterade konsumentprisindexet för euroområdet, Schweiz och USA, från januari 2019 till november 2022. Diagrammet visar urholkningen av inhemsk köpkraft för de tre valutorna. Den schweiziska francen tappade mindre köpkraft än euron och den amerikanska dollarn, vilket betyder att den bör apprecieras mot båda.

Källa för inflationsdata: OECD

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc..

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *