White Pearl Technology listas på First North den 29 juni 2023

White Pearl Technology Group AB (tidigare DS Plattformen AB), har fått besked om att Bolaget uppfyller kraven för notering på Nasdaq First North Growth Market. Det betyder att White Pearl kommer att avnoteras från NGM Nordic SME till följd därav. En annan direkt följd är att företaget får ett nytt kortnamn, också känt som ticker, i och med namnbytet som registreras hos Bolagsverket.

White Pearl Technology Group AB (tidigare DS Plattformen AB), har fått besked om att Bolaget uppfyller kraven för notering på Nasdaq First North Growth Market. Det betyder att White Pearl kommer att avnoteras från NGM Nordic SME till följd därav. En annan direkt följd är att företaget får ett nytt kortnamn, också känt som ticker, i och med namnbytet som registreras hos Bolagsverket.

Den 12 juni 2023 meddelade Bolaget att förvärvet av Whitepearl Holdings Limited slutförts och att Bolaget till följd därav avser att ansöka om byte av notering av Bolagets aktier av serie B till Nasdaq First North Growth Market för vilket Bolaget erhöll preliminärt godkännande den 6 mars 2023.

Första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market förväntas vara den 29 juni 2023 och den sista dagen för handel på Nordic SME förväntas vara den 28 juni 2023.

Som ett resultat av namnbytet från DS Plattformen AB till White Pearl Technology Group AB kommer Bolagets aktier av serie B fortsättningsvis att handlas under ett nytt kortnamn (ticker): WPTG och med ISIN-kod SE0020203271. I samband med bytet av notering kommer inget erbjudande eller emission av nya aktier att ske och aktieägarna i Bolaget kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *