Tovgaard & Raahede

Kære modtager,

 

Jeg tillader mig at sende nedenstående til din orientering.

Da vi – Niels og Uffe – lukkede selskabet Tovgaard & Raahede den 31.12.2019 var årsagen, at vi ikke kunne skabe tilstrækkelig stor omsætning til at dække udgifter til kontorhold, revisor, advokat,  kørsel m.m.

Vi lovede i den forbindelse, at alle indgåede aftaler ville blive overholdt til udløb i 2020. Dette løfte er nu næsten indfriet, idet de sidste abonnementer udløber den 23.09.20.

Vi har fortsat stor lyst til at formidle og dele viden med andre private investorer!

Niels arbejder til stadighed på at forbedre trendkanalmodellen til Vikingen, og Uffe har udviklet et helt nyt analysemateriale.

Vedhæftet finder du derfor en testudgave af en ny månedlig analyse med tilhørende beslutningslogbog.

Grundtanken bag det nye materiale er ønsket om klarhed og overblik gennem:

  1. Strategi               – se den vedhæftede introduktionsvideo 1 af 3: Strategi
  2. Analyse               – se den vedhæftede introduktionsvideo 2 af 3: Analyse
  3. Beslutning          – se den vedhæftede introduktionsvideo 3 af 3: Beslutning

Hvis der er interesse for at bruge analyserne, kan man abonnere på den nye månedlige analyse og beslutningslogbog fra 01.10.20. Prisen vil være 1.100 kr. for et år.

Bh
Uffe Raahede
ur.raahede@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *