Så enkelt tar du en bred position inom kryptovalutor

ANNONS Valour Digital Asset Basket 10 ger dig exponering mot bitcoin och altcoins som XRP och Dogecoin i en produkt.

ANNONS Valour Digital Asset Basket 10 ger dig exponering mot bitcoin och altcoins som XRP och Dogecoin i en produkt.

Valour lanserar nu en efterlängtad börshandlad produkt som följer tio av de största kryptovalutorna, Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) SEK.

– Kryptoindustrin kan för många kännas svårmanövrerad, så VDAB10 är ett utmärkt sätt för investerare att få en diversifierad och dynamisk exponering mot ekosystemet för digitala tillgångar, säger Johanna Belitz, Valour Head of Sales France and Nordics.

Idag har Valour produkter på ett antal digitala tillgångar såsom Solana, Polkadot, Avalanche, Uniswap och Cardano. Mest känd på den svenska marknaden har dock Valour blivit när de introducerade sina ZERO-produkter som ger exponering mot de två största digitala tillgångarna bitcoin och ethereum helt utan förvaltningsavgift.

Stor efterfrågan på alternativa digitala tillgångar (altcoins)

Marknaden för digitala tillgångar växer och utvecklas hela tiden. Genom Valour Digital Asset Basket förenklas vägen att kunna ta en position inom digitala tillgångar.

Utbudet i VDAB10 är unikt och består delvis av valutor man idag inte kommer åt via ISK eller KF. När produkten lanseras i Sverige kommer den att innefatta: Bitcoin, Ethereum, Binance BNB, XRP, Cardano, Doge, Polygon, Solana, Polkadot och Litecoin. Därefter följer produkten 10 av de största digitala tillgångarna viktade efter deras marknadsvärde. Detta innebär att de underliggande digitala tillgångar som innefattas av korgen kommer att ändras med deras respektive upp- och nedgångar.*

Handla Valour Digital Asset Basket 10 på Nordnet här

Handla Valour Digital Asset Basket 10 på Avanza här

Den nordiska marknaden visar en allt större efterfrågan på altcoins.

Valour Digital Asset Basket 10 ger dig exponering mot bitcoin och altcoins som XRP och Dogecoin i en produkt.

– Korgens beståndsdelar bör tilltala våra nordiska investerare, eftersom den innehåller digitala tillgångar som exempelvis Dogecoin, Binance BNB och Polygon – vilka det alla funnits en stor efterfrågan på, säger Johanna Belitz. Även XRP, som rusat i pris den senaste tiden, utgör en stor del av korgen och kan genom en investering i produkten läggas till i investerarens ordinarie portfölj.

Omviktas kvartalsvis

En enskild tillgång kan maximalt utgöra 30 procent av portföljen, vilket är lägre än hos andra aktörer. Detta innebär att exponeringen mot altcoins får en större roll, och att de två största – Bitcoin och Ethereum tillsammans endast kan utgöra maximalt 60% av korgens innehåll. Indexet ombalanseras kvartalsvis, och kan då även tillåta andra tillgångar att göra entré.

*Stablecoins och valutor som knyts till pris på tillgångar som redan representeras i korgen är uteslutna från urvalet

Zerocertifikat – kostnadseffektivt trackercertifikat

Valour erbjuder sedan tidigare certifikat för kryptohandel utan förvaltningsavgift, exponerade mot Bitcoin och Ethereum, vilka utgör de två största digitala tillgångarna. Zero-certifikaten följer helt enkelt priset på respektive tillgång, utan att ta ut någon förvaltningsavgift. Håller man produkten över tid, så gör denna avsaknad av förvaltningsavgift en stor skillnad på investeringen.

Handla våra produkter på Nordnet

Handla Valour Bitcoin Zero SEK här

Handla Valour Ethereum Zero SEK här

Se alla Valours certifikat här

Handla våra produkter på Avanza

Handla Valour Bitcoin Zero SEK här

Handla Valour Ethereum Zero SEK här

Se alla Valours certifikat här

Kort om Valour

Valour grundades 2019 med målet att det ska bli enklare, mer kostnadseffektivt och säkrare att investera i digitala tillgångar. Grundarna av Valour noterade världens första krypto-ETP på Nasdaq Nordic 2015 och var först med att lista ett crypto mining-bolag på Toronto Stock Exchange 2017. Idag består Valour av ett kunnigt och nyskapande team med lång erfarenhet och djup expertis inom finansiella marknader och digitala tillgångar. Läs mer på Valour.com.

Innehållet i denna artikel utgör endast marknadsföringsmaterial och ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Innan du bestämmer dig för att investera bör du noggrant överväga dina investeringsmål och din risktolerans, samt läsa prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Ett godkännande av prospektet innebär inte ett godkännande av de värdepapper som prospektet täcker.

En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning. Prospekt, KIID och slutliga villkor finns på Valour.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *