Lyxaktier är inte så dyra som de verkar

Trots deras senaste aktiekursuppgång, ligger värderingarna av lyxaktier i linje med deras historiska intervall. I den här artikeln dyker vi djupare in i lyxvärderingar och vad som har drivit på lyxaktiekurserna den senaste tiden.

Trots deras senaste aktiekursuppgång, ligger värderingarna av lyxaktier i linje med deras historiska intervall. I den här artikeln dyker vi djupare in i lyxvärderingar och vad som har drivit på lyxaktiekurserna den senaste tiden.

Lyxvärderingar handlas under sina historiska medelvärden

2022 var ett blandat år för lyxsektorn, med en stark underliggande intäktsökning (22 %) som endast delvis återspeglades i aktiekurserna med sektorn ned -26 % under året. Detta år har börjat starkt med aktiekurser som stigit +22 % till sin topp 2023, vilket har fått investerare att ifrågasätta sektorns värderingar.

Även om branschanalytiker vanligtvis föredrar att peka på P/E-värderingsmultiplar, anses det att EV/EBITDA är ett mer relevant mått med tanke på nettokassaställningen för många lyxföretag. Diagrammet nedan visar det genomsnittliga EV/EBITDA-förhållandet för en portfölj av lyxaktier över tid, som för närvarande handlas till 14,9x EV/EBITDA, under 8-årsgenomsnittet.

Om vi zoomar in ytterligare på de fyra största lyxföretagen globalt (LVMH, Hermes, Richemont, Kering), ser vi på samma sätt att dessa företag för närvarande handlar med en genomsnittlig 15,1x EV/EBITDA-multipel, under deras historiska 8-åriga genomsnitt. Detta fångas i diagrammet nedan som kombinerar den raka genomsnittliga multipeln av dessa fyra företag plottade över tiden. Detta understryker uppfattningen att absoluta EV/EBITDA-värderingar inom lyx idag inte är krävande, särskilt med tanke på affärskvalitet och tillväxtprofil.

Vad har egentligen drivit aktiekurserna?

När vi dekomponerar aktiekursutvecklingen för underliggande bolag sedan 2015, noterar vi att aktiekurstillväxten främst har drivits av underliggande vinsttillväxt med minimalt bidrag från multipla omvärderingar, som illustreras i diagrammet nedan.

Ett exempel är Hermes. Företaget har blivit känt inte bara för priserna på sina mest eftertraktade handväskor utan också för den premievärdering som aktiekursen kräver. Vid olika tillfällen under de senaste 15 åren nådde aktierna en topp på värderingsmultiplar som bara kan anses vara höga. Trots detta förblev aktiekursutvecklingen stark under de efterföljande 5 åren i alla dessa fall. Vi tror att detta kan tillskrivas dess eftertraktade varumärken, avundsvärda marknadsposition och marknadsledande resultattillväxt.

Trots sektorns positiva sekulära tillväxtbakgrund, finns det en växande oro för effekterna av en potentiell nedgång i USA:s lyxutgifter. Många anlytiker delar denna oro som bekräftas av senaste kreditkortsdata och resultatresultat. Analytikerna tror dock att denna risk till stor del kommer att hanteras genom återöppningen av stora delar av Asien ledd av Kina, vilket blir uppenbart i Asien som leder tillväxten i de senaste resultatresultaten.

Analytikerna tror att denna tillväxtbalans innebär att lyxvarubranschen i allt högre grad har blivit mer motståndskraftig, eftersom den har diversifierat sig både geografiskt och demografiskt, vilket motiverar en högre värderingsmultipel. Asien är fortfarande den snabbast växande lyxmarknaden globalt och förväntas stå för över 50 % av den globala lyxkonsumtionen till 2025.

Slutsats

Analytikerna tror att den senaste tidens värderingsoro i lyxsektorn är överdriven, med sektorn och bellwether-aktier som handlas till 15,1x EV/EBITDA, under deras historiska genomsnitt. Den historiska aktiekursutvecklingen har till övervägande del kommit från vinsttillväxt. Oron för en nedgång i USA är äkta, men vi anser att lyxens mer globalt diversifierade kundbas borde göra intäktsutsikterna för sektorn mer stabila än under tidigare cykler, vilket potentiellt motiverar en högre körhastighetsmultipel.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *