Stochastic oscillator


Beskrivning:

I slutet av 1950-talet, utvecklade George C. Lane, stochastic modellen.
Det är en momentum modell som visar slutkursens läge i förhållande till kursens högsta/lägsta område för en bestämd tidsperiod.
Slutkurser som konsekvent befinner sig i den övre delen av kursområdet, betyder att det finns ett köptryck och slutkurser som befinner sig i den nedre delen av området, betyder att det finns ett säljtryck i aktien.

Ett 14 dagars %K (dvs 14 dagars stochastic oscillator) använder den senaste slutkursen, den högsta toppkursen och den lägsta bottenkursen under de senaste 14 dagarna. Beroende på vilken känslighet man vill uppnå, kan man ändra på perioden tex. till 10 eller 20 osv. Precis som med RSI har 14 dagar blivit ett populärt tal att använda också för stochastic.
Eftersom %K är en procentenhet eller ett förhållande, så kommer den att pendla mellan 0 och 100.
Ett 3 dagars enkelt glidande medelvärde av %K, ritas också ut i diagrammet. Det agerar signallinje (sk. trigger line) och kallas %D.

Snabbt eller långsamt stochastic:

Eftersom stochastic är en snabb indikator så ger den också en mängd korta, snabba och tyvärr falska signaler. För att överkomma det problemet utvecklades det långsamma stochastic. Det låter sig göras om man applicerar ett 3 dagars enkelt glidande medelvärde på %K.
Den långsamma stochastic finns inte i Vikingen tyvärr.


Tolkning:

Tre sätt att tolka Stochastic

1. När kurvan går ner under och sedan bryter upp över 20 igen, så genereras en köpsignal.
När kurvan går upp över och sedan bryter ner under 80 igen, så genereras en säljsignal.

Värden under 20 = Aktien är översåld.
Värden över 80 = Aktien är överköpt.

Den här metoden fungerar bra när aktien konsoliderar och bäst när den kombineras med metod 2.
Observera att stochastic inte fungerar i stark trend.

2. Köp och säljsignaler genereras också när den korta kurvan skär %K kurvan. Tyvärr så genereras alltför många signaler (pisksnärtar) för att man ska kunna agera utan alltför stora courtageförluster.

I Vikingen fungerar de två första sätten att tolka stochastic. Men för att använda divergens metoden behöver man använda ett långsamt stochastic och den modellen finns inte i Vikingen ännu.

 

Lane tror emellertid inte att ett värde över 80 behöver betyda att aktien är överköpt.
Det kan istället betyda att aktien befinner sig i en stark trend. Därför är troligen den bästa signalen när stochastic åter passerar 80 på vägen ner. Det är först då som man ska sälja aktien.

3. Den mest tillförlitliga signalen är divergens när stochastic når upp över 80; vänta på att divergens ska utvecklas och sedan ett fall under 80. Detta betyder vanligen att en dubbel dipp måste utvecklas ned under 80 och säljsignalen kommer på den andra dippen. 

Köpsignalen kommer på samma sätt vid 20 och innebär vanligen att en köpare måste ignorera den första brytningen över 20 efter att den positiva divergensen har utvecklats. – En bekräftad köpsignal.

 

Med stochastic är det bäst att prova sig fram från aktie till aktie.
De inställningar som passar en aktie, passar inte alls på nästa aktie.


Källa: Internet


 

in ModellerKortsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles