OptFilter

(Anm. Eftersom jag inte har några optioner så kan jag inte visa någon bild på modellen).

Beskrivning

Denna modell filtrerar ut optioner som uppfyller vissa krav på ålder, prisskillnad och volym.


Hur man använder sig av modellen:

Välj det objekt vars optioner modellen skall kontrollera.

Aktivera modellen. Om man vill ställa in kraven som skall gälla kan man välja att visa modellinställningarna innan modellen aktiveras. Detta görs med Ctrl+Aktivera eller genom att kryssa i “Visa modellinställningar” i Inställningar för Analytikern.

Modellens resultat, dvs de optioner som uppfyller kraven, hamnar i objektlistan som har angivits i modellinställningarna.


Inställningar

Ålder: Min dagar till lösen = det minsta antalet dagar som optionen måste ha kvar till lösendatum.

Max dagar till lösen = det maximala antalet dagar som optionen måste ha kvar till lösendatum.

Prisskillnad: Max prisskillnad i % = den största procentuella skillnaden som optionens lösenpris får ha mot tillhörande akties slutkurs.

Volymkrav: MV Volym längd = längden på medelvärdet för volymen.
Minsta volym = det minsta värde som volymens medelvärde måste ha.

Objektlista = namnet på den objektlista som skapas av modellen.

 


Källa: F1 i Vikingen

 

in

Related Articles