Global matkris kan hålla jordbruksråvarorna flytande

En av de viktigaste drivkrafterna för priserna på jordbruksråvaror är Black Sea Grain Deal, som Ryssland har övergett. En ännu större bild är dock att en global matkris, som potentiellt skulle kunna hålla priserna på jordbruksråvaror flytande.

En av de viktigaste drivkrafterna för priserna på jordbruksråvaror är Black Sea Grain Deal, som Ryssland har övergett. En ännu större bild är dock att en global matkris, som potentiellt skulle kunna hålla priserna på jordbruksråvaror flytande.

Standardspelet har varit att anta att priserna skulle komma att stiga om Black Sea Grain Deal inte förlängdes, vilket visade sig stämma. Ett överskott av spannmål från andra länder skulle dock kunna motverka den potentiella prisökningen. Detta har inte skett, utan vi ser att Indiens beslut att stoppa exporten av ris lett till att spannmålspriserna har stigit.

“Priserna för vissa baslivsmedel skulle sannolikt stiga men situationen är bättre än under månaderna efter kriget startade på grund av förbättrade tillgångar på spannmål från andra producenter som Ryssland och Brasilien” rapporterade Reuters.

Som nämnts kan den bredare frågan vara den större pushen när det kommer till förhöjda råvarupriser. En förvärrad global livsmedelskris kan ge den impuls som ag-råvaror behöver för en hausseartad push.

“Den nuvarande globala livsmedelskrisen är dock långt ifrån över” tillade Reuters. “WFP (World Food Programme) sa förra månaden att flera nödsituationer hade överlappat varandra och skapat den största och mest komplexa hunger- och humanitära krisen på mer än 70 år.”

Mer ljus kastades över krisen i de inledande stadierna av Rysslands invasion av Ukraina 2022. Krisen var redan på väg före invasionen då “349 miljoner människor upplevde akut hunger och 772 000 vacklade på gränsen till hungersnöd” sade WFP i en årlig granskning enligt samma Reuters-rapport.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *