Dags att sälja aktier

Nasdaq 100 sell signals

Nu när Nasdaq-börsen både har brutit den uppåtgående trenden och har en huvud-skuldra-formation, är det dags att sälja aktier. Fallet sker också med stor volym, vilket förstärker säljsignalen kraftigt.

På dansk længere nede.

 

Huvud-skuldra formation

Huvud-skuldra-  (Head & Shoulder) formationen brukar stämma till uppskattningsvis 90%, det vill säga en mycket trovärdig säljsignal. Första fallet uppskattas till mellanskillnaden mellan stödet och toppen. I det här fallet blir det 13800-12800=1000. Det vill säga ett första stopp i nedgången bör bli vid 12800-1000=11800. Oftast har en nedgångstrend tre toppar på vägen ner… så vänta tills dess att allt fallit färdigt. Det finss också en chans att börsen stannar vid 11800 står still ett tag, och vänder upp igen.

Det kommer bättre tider, när det är dags att köpa igen. Det finns många bra bolag, men just nu är det många dåliga aktier. Dags att sälja aktier. Skilj på aktie och bolag. Aktiens pris styrs av grupptryck och bolaget av dess marknad.

 

Dags att sälja i Vikingen Portfolio

Flera av aktierna i portföljen ser svaga ut. Några av aktierna har gått under sitt stöd och försöker vända upp igen. Det som tidigare varit ett stöd, har nu blivit ett motstånd. Dessutom brukar det vara bra att sälja vid den här tiden på året. Nästan alla aktier i portföljen säljs.

Tanken är att du köper lite av varje aktie för att få en bra långsiktig uppgång.

De som använder Vikingen får detta nyhetsbrev först, oftast en dag tidigare än de som har enbart nyhetsbrev. Fördelen med nyhetsbrevet är att det går ut före det hamnar på hemsidan och på Twitter.

Tipsa andra om nyhetsbrev och Vikingen!

Hela portföljen finns på : https://www.vikingen.se/vikingen-portfolio/

Köp i Vikingen Portfolio (+ 85% 2020, + 120% 20210210)

INGA KÖP!
Eventuella köp tas fram med månadsmodellen BEST och/eller den nya autopiloten nummer 03 som kommer om några dagar. Den går igenom alla aktier i Vikingen, det vill säga Sverige-Danmark-Norge-Finland-NASDAQ-NYSE. Har du Vikingen och abonnemangen Nordic Complete+NASDAQ+NYSE, kan du själv följa aktierna. Dessutom väljer jag bland de aktier som går upp mest.

Sälj i Vikingen Portfolio

Det här fick Vikingen-användarna veta 2 dagar innan fallet!!!

Dags att sälja aktier.

Objekt Tid Senast
ARION BANK SDB 2021-03-03 8,2
BEYOND FRAMES 2021-03-03 24,8
CELL IMPACT B 2021-03-03 44,8
EVOLUTION GAMING GROUP 2021-03-03 1106
BAYN GROUP 2021-03-03 22,7
GAME CHEST 2021-03-03 7,64
GAMING INNOVATION GROUP/OB 2021-03-03 19,62
IMPACT COATINGS 2021-03-03 26,45
LIME TECHNOLOGIES 2021-03-03 461
MAG INTERACTIVE 2021-03-03 40,8
MOHAWK GROUP HOLDINGS. INC 2021-03-02 43,99
SHIFT4 PAYMENTS INC 2021-03-02 75,01
WIRTEK 2021-03-03 27,4

I min egen privata portfölj har jag Veg of Lund, SAS, Norwegian Air Shuttle (men det kan ändra sig fort).

Dansk (google)

Nu da Nasdaq-aktiemarkedet både har brudt den opadgående tendens og har en hoved-skulder-formation, er det tid til at sælge. Sagen opstår også med stort volumen, hvilket i høj grad forstærker salgssignalet.

Nasdaq 100 sell signals
Nasdaq 100 Sell signals

 

Copenhagen 25 near sell signal
Copenhagen 25 near sell signal

 

Hoved-skulder

Head & Shoulder-dannelsen svarer normalt til en anslået 90%, dvs. et meget troværdigt salgssignal. Den første sag estimeres til forskellen mellem support og top. I dette tilfælde er det 13800-12800 = 1000. Det vil sige, et første stop i tilbagegangen skal være ved 12800-1000 = 11800. Normalt har en nedadgående tre toppe på vej ned … så vent, indtil alt er faldet fra hinanden. Der er også en chance for, at aktiemarkedet stopper ved 11800, står stille et stykke tid og vender sig om igen.

Der vil være bedre tidspunkter, hvor det er tid til at købe igen. Der er mange gode virksomheder, men lige nu er der mange dårlige aktier. Skel mellem aktier og virksomheder. Aktiekursen styres af gruppepres og selskabet af dets marked.

 

Tid til at sælge i Viking-porteføljen

Flere af aktierne i porteføljen ser svage ud. Nogle af aktierne er gået under deres støtte og prøver at vende om igen. Det, der plejede at være en støtte, er nu blevet en modstand. Derudover er det normalt godt at sælge på denne tid af året. Næsten alle aktier i porteføljen sælges.

Købe Vikingen Portfolio (+ 85% 2020, + 120% 10 feb 2021)

Ingen køb!

Hela portföljen finns på : https://www.vikingen.se/vikingen-portfolio/

Ideen er, at du køber en smule af hver aktie for at få en god langsigtet opsving. De, der bruger Vikingen, modtager først dette nyhedsbrev, som regel en dag tidligere end dem, der kun har nyhedsbreve. Fordelen ved nyhedsbrevet er, at det går ud, før det ender på hjemmesiden og på Twitter. Fortæl andre om nyhedsbreve og vikingerne! Disse køb foretages med den månedlige model BEST og / eller det nye autopilotnummer 03, der følger om få dage. Det gennemgår alle aktierne i Vikingen, dvs. Sverige-Danmark-Norge-Finland-NASDAQ-NYSE. Hvis du har Vikingen og abonnementerne Nordic Complete + NASDAQ + NYSE, kan du selv følge aktierne. Derudover vælger jeg blandt de aktier, der går mest op.

Sælge

Viking-brugerne fandt ud af dette to dage før sagen !!!

Objekt Tid Senast
ARION BANK SDB 2021-03-03 8,2
BEYOND FRAMES 2021-03-03 24,8
CELL IMPACT B 2021-03-03 44,8
EVOLUTION GAMING GROUP 2021-03-03 1106
BAYN GROUP 2021-03-03 22,7
GAME CHEST 2021-03-03 7,64
GAMING INNOVATION GROUP/OB 2021-03-03 19,62
IMPACT COATINGS 2021-03-03 26,45
LIME TECHNOLOGIES 2021-03-03 461
MAG INTERACTIVE 2021-03-03 40,8
MOHAWK GROUP HOLDINGS. INC 2021-03-02 43,99
SHIFT4 PAYMENTS INC 2021-03-02 75,01
WIRTEK 2021-03-03 27,4

Bakgrund

I min egen private portefølje har jeg Veg of Lund,, SAS, Norwegian Air Shuttle (kan ændre sig hurtigt).

Formålet med denne portefølje er at give så høj langsigtet fortjeneste som muligt, kunne være en fond. Men du gør det selv i henhold til mine instruktioner. Det vil sige, jeg vil altid sende, når det er tid til at sælge i henhold til min fortolkning af Vikingen.