Betydelsen av sju aktier

7 eller 493 aktier, var är betydelsen av sju aktier i S&P500? Hittills under 2023 har endast 7 aktier genererat det mesta av avkastningen av alla 500 aktier i S&P 500. Det här året har varit extremt, men det är fortfarande en del av en långsiktig trend. En del av utvecklingen påminner också om den under upptakten till dot.com-bubblan år 2000, vilket är lite irriterande.

7 eller 493 aktier, var är betydelsen av sju aktier i S&P500? Hittills under 2023 har endast 7 aktier genererat det mesta av avkastningen av alla 500 aktier i S&P 500. Det här året har varit extremt, men det är fortfarande en del av en långsiktig trend. En del av utvecklingen påminner också om den under upptakten till dot.com-bubblan år 2000, vilket är lite irriterande.

Hittills under 2023 har endast 7 S&P 500aktier genererat mer än 70 procent av avkastningen från världens ledande aktiemarknadsindex, S&P500. De andra 493 aktierna genererade den mycket mindre återstoden. En marknad som är så starkt beroende av utvecklingen för så få aktier är en bräcklig marknad. Det är också en marknad som väcker rädsla för bubblor och som har konsekvenser för aktieurvalet. Denna analys är den första av två om dessa ämnen. Nästa analys kommer att jämföra situationen idag med situationen innan dot.com-bubblan brast år 2000.

I början av 2023 var marknadsvärdet på alla aktier som ingår i S&P 500 32,1 biljoner dollar. I slutet av augusti var marknadsvärdet 37,1 biljoner dollar. Så värdet på alla aktier i S&P 500 har ökat med 15,3 procent 2023. Det är en bra avkastning med tanke på åtta månader.

S&P 500 består av de största och mest omsatta aktierna i USA. Det är världens ledande börsindex. Därför är det viktigt att förstå vad som driver den, inte minst för att bedöma robustheten/bräckligheten i dess prestanda.

Vi tittar på resultatet för aktier som av vissa hänvisas till som “Magnificent Seven”, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla.

Låt oss titta på utvecklingen för dessa sju aktier i förhållande till utvecklingen för de andra 493 aktierna i S&P 500. Det mesta av utvecklingen på den totala marknaden, det vill säga alla 500 aktier i S&P 500 kommer från utvecklingen för dessa sju aktier, inte från utvecklingen för de andra 493. Här är några nyckeltal:

• Det sammanlagda marknadsvärdet för alla 500 aktier i S&P 500 har ökat med 5 biljoner dollar eller 15,3 procent under 2023, som nämnts.

• Om man lämnar Mag7 utanför ekvationen har värdet på de återstående 493 aktierna stigit från 26 biljoner dollar till 27 biljoner dollar idag, en avkastning på endast 4,5 procent.

• Följaktligen har Mag7-aktier gett en ökning med 10,8 procent i S&P 500.

• Detta innebär att endast 7 av 500 aktier genererade 10,8 procent/15,3 procent = 71 procent av avkastningen på S&P 500 2023. De återstående 493 aktierna levererade de återstående 29 procent.

Detta var ett rally som drevs av väldigt få aktier – inte ett brett rally.

Figur 1. Kumulativ avkastning (procentuell förändring av totalt marknadsvärde) för alla företag i S&P 500, uppdelad mellan avkastningen på Mag7 och de återstående 493 aktierna, sedan 1 januari 2023.

Källa: Datastream

Det finns ett annat sätt att illustrera betydelsen av Mag7 för utvecklingen av den totala marknaden. Figur 2 visar hur det totala värdet av Mag7-aktier har utvecklats under 2023, och hur värdet på de övriga 493 aktierna har utvecklats, normaliserat till värdet i början av året.

Det har varit ett starkt år för Mag7-aktier. Tillsammans har de stigit med 60 procent 2023. Värdet på de övriga 493 aktierna har bara ökat med 4,5 procent.

De senaste tio åren

Även om trenden 2023 är extrem, är den ändå en del av en långsiktig trend. Sedan 2013 har det totala värdet av alla bolag i S&P 500 ökat med 191 procent från 12,7 biljoner dollar till ovannämnda 37 biljoner dollar idag. Bortsett från Mag7 är den kumulativa vinsten för de återstående 493 aktierna 130 procent, vilket betyder att Mag7 har bidragit till en ökning med 61 procent i S&P 500 under det senaste decenniet. Så sedan 2013 har ungefär en tredjedel av tillväxten i det totala värdet för alla företag i S&P 500 berott på tillväxten av sju aktier, Mag7.

Detta gör givetvis att Mag7 väger mer i indexet. I början av 2013 stod det totala värdet av Mag7-aktier för 8,4 procent av det totala värdet av alla 500 aktier i S&P 500. Idag utgör dessa sju aktier för 27,5 procent.

Den 1 januari 2013 stod Mag7 som sagt för 8,4 procent av S&P 500. Under de kommande 5-6 åren steg Mag7-aktier konsekvent snabbare än de andra 493 aktierna, och deras andel i indexet ökade stadigt. Sedan blev det en kraftig uppgång. Hösten 2019 stod Mag7-aktier för 16 procent av det totala värdet av alla 500 företag i S&P 500. I början av mars 2020, alltså strax före lockdownen, hade denna andel stigit till 20 procent, en betydande ökning. I de tidiga stadierna av pandemin fortsatte Mag7 sin sprint. Den 1 september 2020, till exempel, hade Mag7 en andel på 27,4 procent av index.

2022 var ett dåligt år för alla aktier, men speciellt för Mag7: Det som går upp snabbt, går ner snabbt. Från mars 2022 till januari 2023 tappade Mag7-aktien 36 procent. De övriga 493 aktierna tappade “bara” 17 procent. Nu, under 2023, har detta vänt, där Mag7 presterar spektakulärt jämfört med resten av marknaden. Det är tydligt att Mag7 har haft en underbar prestation, men det är lika tydligt att det har varit en väldigt volatil prestation.

Mag7 aktier

Även om avkastningen på alla sju Mag7-aktierna var utmärkt, med en avkastning på mer än 30 procent 2023, var Nvidias prestation i en klass för sig. Nvidias marknadsvärde har ökat med nästan 250 procent sedan början av året. I början av året stod Nvidia för 1 procent av det totala värdet av alla 500 aktier i indexet. Idag står den enskilda aktien för mer än 3 procent.

Nvidias marknadsvärde har ökat 150 gånger sedan 2013. Marknadsvärdet för det totala indexet har ökat mindre än gånger, totalt har indexet stigit med 191 procent.

Stockpicking

Även om utvecklingen som beskrivs ovan är intressant i sig, har den också viktiga implikationer för debatten mellan aktiva och passiva investeringar. Man kan se debatten från två vinklar.

Å ena sidan indikerar det faktum att sju aktier av 500 aktier var så viktiga för hela marknadens avkastning att det är svårt att välja rätt aktier på förhand. Det är lätt att identifiera dessa aktier idag, ex post, men som investerare vill man naturligtvis hitta dem innan de tar fart, och innan alla andra gör det. Men hur ska du hitta de få aktierna bland de 500 aktierna där ute? Det finns en reell risk att du inte hittar nålen i höstacken, att du inte kommer att kunna identifiera vinnarna på förhand.

Å andra sidan betyder det faktum att marknaden drevs av utvecklingen för dessa få aktier att den potentiella avkastningen av stockpicking (aktiv investering) är enorm. Om – och detta IF är kärnan i debatten – du kan hitta vinnarna a priori, är utdelningen fantastisk. Framgångsrika stockpickers, det vill säga investerare som fokuserade sina investeringar på Mag7, hade en bra körning.

En bubbla?

För det andra, den spektakulära överavkastningen för dessa få aktier påminner om dot.com-bubblan vid millennieskiftet. Då som nu gjordes en hel del hype om några enskilda aktier som steg spektakulärt på mycket kort tid. Problemet var förstås att det var en bubbla. Några av de aktier som steg så dramatiskt kraschade därefter totalt.

Ta Cisco som ett exempel. Ciscos marknadsvärde i början av 1998 var 57 miljarder dollar. När det var som mest i september 2000 hade den stigit till 482 miljarder dollar, nästan tiodubblats. Och det var på bara 2,5 år. Sedan sprack bubblan. Ett halvår senare, våren 2021, hade Cisco tappat 80 procent av sitt värde och var ”bara” värt 80 miljarder USD. Frågan är om marknadstrenderna är desamma idag som då.

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *