Är det värt att belåna portföljen för att köpa preferensaktier?

Det finns en rad olika preferensaktier som ger en direktavkastning på cirka tio procent per år, till exempel Heimstaden pref, Corem D och K2A Pref. Med en portföljbelåning på cirka 2,50 procent hos Nordnet är det möjligt att skapa en uppsida på 7,5 procent per år vilket således förutsätter att portföljen belånas vilket medför en risk.

Det finns en rad olika preferensaktier som ger en direktavkastning på cirka tio procent per år, till exempel Heimstaden pref, Corem D och K2A Pref. Är det värt att belåna portföljen för att köpa preferensaktier? Med en portföljbelåning på cirka 2,50 procent hos Nordnet är det möjligt att skapa en uppsida på 7,5 procent per år vilket således förutsätter att portföljen belånas vilket medför en risk.

Vissa av dessa preferensaktier har dessutom en inlösenkurs, en kurs till vilken det emitterande bolaget kan begära inlösen av preferensaktierna. Under de senaste åren har vi vid flera tillfällen sett hur flera preferensaktier handlats över sin inlösenkurs vilket således innebär en risk för en förtida inlösen. Av den anledningen är det viktigt att vara påläst kring villkoren på preferensaktierna.

Vidare har det under åren varit flera av dessa preferensaktier i vilka utdelningen har ställts in. De är utformade så att räntan bokförs som en skuld hos bolaget, så det innebär att innehavaren teoretiskt sett får ta del av denna ränta senare. Går bolaget i konkurs så blir det så klart ingen ränta, men det bör finnas en kompensation om bolaget väljer att erbjuda möjlighet till en förtida inlösen.

Seniora obligationer hamnar högre upp kreditstrukturen

Preferensaktier, och även så kallade D-aktier skiljer sig litet från vanliga stamaktier, eftersom dessa ger en högre och ofta förutbestämd utdelning som har företräde framför stamaktierna. Det betyder att de sällan stiger i kurs, med undantag för när räntan faller.

Ett annat alternativ till att köpa preferensaktier eller D-aktier är att köpa endera hybridobligationer eller så kallade seniora obligationer som hamnar högre upp i kreditstrukturen givet att emittenten får problem.

I synnerhet en intressant satsning när räntan toppar för att vända neråt och utdelning är fast. Rent kalkylmässigt är det den räntan man måste ha med hänsyn till risken.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc..

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *