Er det værd at udnytte din portefølje til at købe præferenceaktier?

Det finns en rad olika preferensaktier som ger en direktavkastning på cirka tio procent per år, till exempel Heimstaden pref, Corem D och K2A Pref. Med en portföljbelåning på cirka 2,50 procent hos Nordnet är det möjligt att skapa en uppsida på 7,5 procent per år vilket således förutsätter att portföljen belånas vilket medför en risk.

Der findes en række forskellige præferenceaktier, der giver et afkast på omkring ti procent om året, f.eks. Heimstaden pref, Corem D og K2A Pref. Er det værd at udnytte din portefølje til at købe præferenceaktier? Med en portefølje gearing på omkring 2,50 procent på Nordnet er det muligt at skabe en upside på 7,5 procent om året, hvilket altså kræver, at porteføljen er belånt, hvilket indebærer en risiko.

Nogle af disse præferenceaktier har også en indløsningspris, dvs. en pris, hvor det udstedende selskab kan anmode om indløsning af præferenceaktierne. I de seneste år har vi ved flere lejligheder set, at flere præferenceaktier er blevet handlet over deres indløsningspris, hvilket således indebærer en risiko for førtidig indløsning. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på vilkårene for præferenceaktierne.

Desuden har der i årenes løb været flere af disse præferenceaktier, hvor udbyttet er blevet suspenderet. De er udformet således, at renterne registreres som en forpligtelse for selskabet, hvilket betyder, at indehaveren i teorien vil modtage disse renter senere. Hvis selskabet går konkurs, vil der naturligvis ikke være nogen renter, men der bør være kompensation, hvis selskabet vælger at tilbyde mulighed for førtidig indfrielse.

Seniorobligationer rykker højere op i kreditstrukturen

Præferenceaktier, og også såkaldte D-aktier, adskiller sig kun lidt fra almindelige ordinære aktier, idet de betaler et højere og ofte forudbestemt udbytte, som har forrang frem for almindelige aktier. Det betyder, at de sjældent stiger i pris, undtagen når renten falder.

Et andet alternativ til at købe præferenceaktier eller D-aktier er at købe enten hybridobligationer eller såkaldte seniorobligationer, som rykker op i kreditstrukturen, hvis udstederen kommer i problemer.

Især et interessant væddemål, når renterne topper for at falde, og udbytterne er faste. Rent beregningsmæssigt er det den rente, som du skal have i betragtning af risikoen.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Viking’s autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børs-software til dem, der ønsker at blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *