What is a crypto index ETP?

En kryptoindex ETP är en börshandlad produkt (ETP) kopplad till utvecklingen av ett index. Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VIR10SEK)
En kryptoindex ETP är en börshandlad produkt (ETP) kopplad till utvecklingen av ett index. Strategi baserad på förutbestämda regler . Ett transparant sätt att få exponering mot fler kryptovalutor.

Advantages

Diversifiering genom att följa en korg av kryptovalutor Förvaltning i form av exempelvis rebalansering med olika frekvenser Tillförlitlig prissättning av kryptovalutor Kriterier och regler för långsiktig tillväxt och för att endast inkludera kvalificerade kryptovalutor.

Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VIR10SEK)

Följer Virtune Vinter Crypto Top 10 Index Huvudkriterier och regler Endast kryptovalutor godkända av Nasdaq Upp till 10 ledande kryptovalutor baserat på marknadsvärde Månatlig rebalansering Maximal viktning på 40 procent per kryptovaluta Endast kryptovalutor med ett marknadsvärde på minst 500 MUSD. Endast kryptovalutor med en daglig handelsvolym på minst 20 MUSD.

Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VIR10SEK)

Monthly rebalancing

Viktningen för varje kryptovaluta justeras enligt kryptoreglerna Kryptovalutor med en viktning över 40 procent justeras ned till 40 procent Befintliga kryptovalutor kan exkluderas eller ersättas om kriterier och regler inte uppfylls. Nya kryptovalutor kan inkluderas om de uppfyller kriterierna och är bland topp 10 baserat på marknadsvärde.
Denna marknadskommentar om kryptovalutor publiceras på Vikingen.se med tillstånd och i samarbete med Virtune.

Disclaimer

Kryptovalutamarknadskommentaren har producerats av Virtune. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Virtune tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *