Volatilitet – favoritmodell i Vikingen

En av de bästa modellerna i Vikingen är Volatilitetssignal. Varför? För att den stämmer så ofta. Den visar absolutbeloppet på förändringen av börskursen. Det vill säga den visar hur stor förändringen är oavsett om det går upp eller ned. Är förändringen från gårdagen en nedgång med 10 kr, så visas + 10 kr i Volatilitets-diagrammet. Så gott som alltid vid stora skillnader fortsätter kursen i samma riktning. En ovanligt stor förändring uppåt, brukar tyda på en fortsatt uppgång. En ovanligt stor nedgång, brukar fortsätta nedåt.

Titta på tidigare höga toppar i volatilitetskurvan, kommer det en topp till i samma höjd, blir det mycket stor chans att den uppmuntrar mönstret som den hade tidigare. Några av de mest framgångsrika modellerna som Vikingen-användarna själva gör, brukar innehålla volatilitet och medelvärde på volatilitet.

The volatility signal model in Vikingen is one of the best. Very large outbreaks indicates that the price is going further on in the same direction as the outbreak. Monitor high levels of volatility. Or build your own model where you add volatility and average of volatility.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *