Välkommen till Börsgolvet!

Välkommen till Börsgolvet!

Här kommer vi att gå igenom:

  • Aktieanalyser
  • Marknadsläget
  • Världshändelser som påverkar börser
  • Tips till dig som Vikingenanvändare
  • Läsa om aktier det talas om
Målet med Börsgolvet är att ge användarna av Vikingens analysverktyg en större inblick i hur man analyserar datan och graferna programmet ger oss.
Hur skall du tolka signalerna och hur gör du en vettig bedömning? Allt detta och mycket mer kan ni följa här på www.vikingen.se/borsgolvet
Vill ni kontakta oss angående Börsgolvet, kanske något ämne ni önskar? Tveka inte att maila oss på contact@vikingen.se

 

Friskriving

Friskrivning Bedömningar och åsikter uttryckta i texter från Vikingen Financial Software AB är de anställdas i bolagets åsikter och återspeglar den personliga uppfattningen hos författaren i fråga vid den tidpunkten och kan komma att ändras. Det finns inga garantier för att framtida händelser kommer att överensstämma med dessa åsikter. Värdepappers och index historik är inte en garanti för framtida utveckling. Dock ökar sannolikheten för en framtida liknande utveckling.

Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen.

Vikingen Financial Software AB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare åtar sig inget som helst ansvar gentemot en person för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår efter användning av information i texter från Börsgolvet eller texter ur marknadsföringsmaterial, inklusive eventuell utebliven vinst, utan begränsning.

Detta gäller även om Vikingen Financial Software AB uttryckligen har informerats om möjligheten eller sannolikheten för sådana skador.

Börsgolvets texter har inte lämnats till företag som omnämns eller till någon annan extern part, före publicering för godkännande av riktigheten hos de fakta som presenteras. Företaget i fråga har inte underrättats om någon rekommendation, riktkurs eller estimatförändring som anges i rapporten, före publicering.

Ingen del av skribentens ersättning har kopplats, eller kommer att kopplas, direkt eller indirekt till specifika rekommendationer eller uppfattningar som uttrycks i texterna. Skribenten undviker att skriva om egna privata innehav. Om skribenten skriver om sådana innehav, ska det stå i texten att skribenten själv respektive innehav.

 

Vikingen Financial Software