USA vänder upp – dubbla köpsignaler – gap och true cross

True cross

När två medelvärden korsar varandra och att de går åt samma håll, kallas det för ett true cross. Ett medelvärde kan man också säga är en trend, det vill säga när två trender går åt samma håll, är det en starkare signal än när två trender pekar åt olika håll. Det är bra om trenderna bekräftar varandra.

GAP

Dessutom är lägst betalt i bilden en bit ovanför högst betalt föregående dag. Det blir luft emellan kursstaplarna. Det här är en något svagare signal, men ändå en indikation om kommande kursutveckling. Just nu har vi en köpsignal i form av ett gap uppåt. Men… om det nästa börsdag blir ett gap nedåt, då har vi istället en Ö-formation, vilket då blir en  säljsignal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *