Upprepat köp i Hennes & Mauritz, H&M

Bruten nedåtgående trend, möjlig bottenkurs, stora volymer, dubbelbotten i RSI som bekräftar föregående föregående köpsignal. Vikingen är bra!! Hoppas att ni köpte på förra tipset!!

H&M har släppt en bra rapport. Äntligen börjar deras satsning på web-handel och business intelligence att ge resultat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *