Trendvändning i Ratos

Bollingerband ger köpsignal i Ratos B

Ratos har gått ned under en lägre tid, men nu är det trendvändning i Ratos!

I bilden ovan visas att den pålitliga modellen Bollingerband för månad indikerar att det är dags att köpa.

Motstånden är långt upp och chansen finns att Ratos går upp till cirka 70 kr på ett par månader.

Nästa vecka är det kapitalmaknadsdag i Ratos då de ska presentera sina bolag.

Det kan bli extra intressant, då många bolag på börsen går bra just nu. Ratos gjorde tidigare dåligt resultat.

Det har kanske vänt?

Så här skriver bolaget om sin senaste delårsrapport, januari-september:

“Ökat resultat och god tillväxt i Ratos bolag under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 17%, varav 16% organiskt, och uppgick till 5 943 MSEK (5 071)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 302 MSEK (120)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 832 MSEK (184)
  • Försäljningen av Ratos fastighet Lejonet 4 har slutförts. Realisationsresultatet uppgår till 487 MSEK och ingår i rörelseresultatet för koncernen
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 565 MSEK”

Ratos B Tend break

Modellerna visar trendvändning i Ratos

Vilket är bästa sättet att handla Ratos B på? Per dag – per vecka eller per månad. Det beror mycket på vilken modell man använder. Ovan har jag använt den populära Multimodellen i Vikingen och en egen modell som jag skapat i Vikingen. Vinstkurvan i mitten visar att det hade varit bäst med att handla per dag med min egen modell. Den har gett 1121 %. Hade jag följt Multimodell per månad, hade det gett 1000 %. Bäst blev det med Bollingerband- månad ovan, som än så länge lyckats med 1830%. Den trendvändning i Ratos som nu sker, verkar vara ett ypperligt tillfälle att köpa aktien. Använd Vikingen, öka dina chanser och sälj när Vikingen visar säljsignal, t.ex. i Bollingerbandet för månad.

Fundamenta

I Vikingen går det även att få utförliga nyckeltal för Ratos  (Visa – Nyckeltal) Den största tabellen är med Delphi finansanalytiker. Högerklicka – Nyckeltal – Delphi finansanalytiker. Högerklicka, välj inställningar, visa 20 år. Kurs: Sista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *