Silverpriset rusar – het aktie

Satkamo Silver

Varför går silverpriset upp?

Det finns förstås flera anledningar att både dollar och silverpris går upp. Solpanelens pris utgör till 6% av silver. Eftersom det är en boom för solpaneler nu, ökar det efterfråga på silver. Med andra ord: Silverpriset rusar – het aktie i Sotkamo Silver på finska börsen.

Men… det kan vi tjäna pengar på.. Det finns en silvergruva i Finland vars aktie noteras på finska börsen, Sotkamo Silver Oy, www.sotkamosilver.com

Bolaget har gjort stora investeringar under året och man utvinner silver, guld och zink. De historiska nyckeltalen ser dåliga ut, men kan investeringen göra att aktien skjuter fart? Diagrammet ser lockande ut.

Kan aktien gå upp 50%. Det finns ett motstånd på 0,39-0,40 Euro. Bättre att handla i Euro, nu när svenska kronan blir sämre. Nästa stopp upp ligger på 0,6 Euro. Lockande?

Satkamo Silver

RSI uppe till vänster är stigande, vilket är bra. Vidare har veckodiagrammet gett köp. Tyvärr visar dags- och månadsdiagrammet på stillastående. Å anda sidan stiger silverpriset MYCKET….

Silver

Tyvärr står aktien rätt så still. Kanske för att det är stora investeringar för det förhållandevis lilla bolaget och det kan ta tid innan aktien rusar iväg. Men i och med att silverpriset rusar så är Sotkamo silver en het aktie på sikt.

Rapport från Sotkamo.

Bolagets egen beskrivning

“VD-ORD, TIMO LINDBORG

Vårt team har arbetat hårt de senaste månaderna efter att produktionen börjat genom att navigera bland de utmaningarna som gruvstart erbjuder. Jag är mycket glad över att Silvergruvan under september gick in i en fas där gruv- och bearbetningsgraden nu utnyttjas fullt ut, vilket genererar ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Detta är en betydande milstolpe för alla gruvprojekt.

Jag uppskattar det fantastiska arbete som gjorts av hela vårt team under produktionsstart. Vi nådde den fulla produktionskapaciteten i anrikningsverket och gruvan redan under tredje kvartalet, vilket är i linje med produktionsmålet. Ett positivt rörelseresultat strax efter produktionsstart är en utmärkt prestation. Samtidigt möjliggör våra direkta leveranser till smältverk snabba och smidiga leveranser och kassaflöde från försäljningen.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink, bly och volfram. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo kommun, där produktionen startade första kvartalet 2019 och var i full drift full i slutet av augusti.

Nyckeltal Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 FY 2018
Försäljning MSEK 114 0 0
EBITDA 3 22 32
Rörlseresultat (EBIT) MSEK -43 -22 -54
Soliditet (%) 38 54 51
Resultat per aktie SEK -0,26 -0,14 -0,48
Kassalikviditet (%) 30 424 227
Personal vid slutet av perioden 42 12 31
Anrikade ton 218 000 0 0
Ingående silverhalt i verket 101 0 0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *