Silverpriset rusar – het aktie

Satkamo Silver

Både dollar och silverpris går upp. Solpanelens pris utgör till 6% av silver. Eftersom det är en boom för solpaneler nu, ökar det efterfråga på silver.

Men… det kan vi tjäna pengar på.. Det finns en silverguva i Finland vars aktie noteras på finska börsen, Sotkamo Silver Oy, www.sotkamosilver.com

Bolaget har gjort stora investeringar under året och man utvinner silver, guld och zink. De historiska nyckeltalen ser dåliga ut, men kan investeringen göra att aktien skjuter fart? Diagrammet ser lockande ut.

Kan aktien gå upp 50%. Det finns ett motstånd på 0,39-0,40 Euro. Bättre att handla i Euro, nu när svenska kronan blir sämre. Nästa stopp upp ligger på 0,6 Euro. Lockande?

Satkamo Silver

RSI uppe till vänster är stigande, bra. Veckodiagrammet har gett köp. Dags- och månadsdiagrammet visar på stillastående. Å anda sidan stiger silverpriset MYCKET….

Silver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *