SAAB – Utbrott ur triangel – Hur långt kan aktien gå?

Att uppskatta vågenergin i en kursrörelse kan man göra på olika sätt. T.ex. med elliot vågteori eller genom att titta på formationers högst och lägsta värden.

Själv gör jag det lätt för mig.

  1. Jag ritar in formationen, t.ex. triangel, rektangel, dubbelbotten, huvudskuldra
  2. Uppskattar högsta och lägsta kursen i formationen.
  3. Räknar ut skillnaden mellan högsta och lägsta kursen.
  4. Lägger på skillnaden till utbrottskursen.
  5. Tittar bakåt i tiden om det finns något motstånd i närheten och justerar estimatet efter det.
  6. När kursen har kommit dit, är det dags för nästa formation att bildas, det vill säga nästa händelse inleds i aktiens liv.

Och… konstigt nog. Det stämmer så gott som alltid. Visst, jag kan ha fel någon gång.  Det har fungerat i 32 år som jag hållit på med Vikingen.

 

SAAB

I fallet med SAAB ser jag toppen på 450 kr. Stöd på 350 kr. Trendlinje som bryts vid 400 kr. 450-350=100 kr. 400+100=500 kr.

Tittar man bakåt, så finns det inga tidigare kurser på den nivån och estimatet blir därmed 500 kr. Sedan brukar även jämna hundratal utgöra psykologiska stöd och motstånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *