Rejäl ökning i Allgon

Allgon omsättningsökning

Rejäl Omsättningsökning

Förutom en rejäl ökning i Allgon av försäljningen, ökar även omsättningen av aktier. Omsättningsökning av aktier i samband med kursuppgång, brukar vara en bra signal.

Kassaflödet är förbättrat och positivt. Omsättningsökning brukar komma före vinst. Ser bra ut för Allgon. Många master behövs till det nya 5G-nätet.

I bilden ovan, uppe till höger i veckodiagrammet kan du se att aktien har vänt sin nedåtgående trend- Dessutom är det ett trendomslag i form av en dubbelbotten.

I dagsdigrammet går det att se att motståndet runt 9 kr är brutet och volymen är stigande. Det vill säga; en rejäl ökning i Allgon.

Så här skriver bolaget:

“Tredje kvartalet 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (90,8) MSEK, en ökning med 46,1 procent jämfört med motsvarande
kvartal 2018¹. Allgonkoncernens tillväxt (pro forma) uppgår till 17,1 procent jämfört med samma kvartal
föregående år.
• Kvartalets EBITDA uppgick till 23,8 (-0,1) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 18,0 procent³.
• Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (-4,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 (-4,7) procent.
Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-9,7) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,18 (-0,18) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (-13,6) MSEK.
• Affärsområdet Industriell radiostyrning stod under tredje kvartalet för 86 procent av Allgons omsättning
och omsättningen uppgick under kvartalet till 113,9 MSEK. EBITDA uppgick till 29,5 MSEK med en EBITDA
marginal om 25,9 procent (exklusive koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med
20,1 procent (pro forma) jämfört med motsvarande kvartal 2018.”

https://allgon.se/wp-content/uploads/KvartalsrapportQ3_2019_Allgon.pdf

Volatilitetssignal, rejäl ökning av vollan

Volatililtet betyder rörlighet. När det rör sig ovanligt mycket, är det dags agera. En bra modell i Vikingen för Allgon är volatilitetsmodellen-dag. Den ger signal när volatiliteten överstiger sitt eget medelvärde. De bästa signalerna ges när volatiliteten (ändring från – till dag) är historiskt mycket hög, som nu. Återigen; en rejäl ökning i Allgon- Volatilitetsmodellen har inget minustecken, den blir inte negativ, utan det är absolutbeloppet. När det rör sig mycket nedåt, visar alltså volatilitetskurvan ett kraftigt utslag uppåt. Då är det antagligen en bra idé att sälja. De som har hållit på länge, vet att det här är en av de bästa modellerna.

Länk till volatilitetssignal: Klicka här

Volatilitetssignal

Volatilitet – favoritmodell i Vikingen

 

Rejäl ökning i Allgon och dess Volatilitetssignal
Diagrammet visar en rejäl ökning av Allgon. Kursen sticker iväg ovanligt mycket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *