Option indikerar nedgång i ABB

Option indikerar nedgång i ABB En säljoption för ABB, juni 190, har idag gett en stark köpsignal. Någon tror att ABB kommer att gå ned. Många gånger ligger optionspriserna före aktiekurserna.

En säljoption för ABB, juni 190, har idag gett en stark köpsignal. Någon tror att ABB kommer att gå ned. Många gånger ligger optionspriserna före aktiekurserna.

T.ex. om en förvaltare/investerare vet/tror att det kommer en utförsäljning av en aktie, kan den köpa säljoptioner innan den stora aktieposten kommer ut på börsen.

ABB har pendlat mellan 180 kr och 220 kr (tänk om man sålt då…). Aktien har brutit igenom 180 kr,  rekylerat tillbaka upp mot 177 kr. Står nu i cirka 170 kr.

Det troliga är nu att den fortsätter ned till nästa stöd.

Nästa stöd bör ligga 220-180= 40 kr -> 180-40 kr =140 kr. Närmaste botten ligger vid 136 kr, ungefär 20% ned. Aktien kanske gör en anhalt vid 136-140 kr.

 

Vinstkurvan längst ned visar hur mycket man kunnat tjänat om man följt signalerna. I det här fallet cirka 1500%. Aktien ligger i sälj sedan oktober och man kunde sålt för 190 kr.