OMX upp – Electrolux ned

OMX står still

OMX index – svenska börsen

Första av allt är det lite blandade signaler. OMX index upp – Electrolux B ned -dags att sälja Electrolux? Optionerna i OMXS30 indikerar att börsen kommer att gå upp imorgon.  Electrolux faller relativt snabbt just nu och har en kortsiktig säljsignal.

För det andra har många OMX köpoptioner idag gett köpsignal för december, det vill säga bokstaven L. Eftersom det är högsta index någonsin (all time high), finns det inga motstånd uppåt. Det närmaste är ett stöd på 1700 som är relativt starkt, det vill säga att börsen har stått stilla där länge.

Trots att konjunkturen pekar nedåt för många branscher, så finns det få alternativa placeringar och därför blir börsen kapitalstyrd.

Följande optioner har köpsignal just nu i Vikingen Option. Vikingen Option innehåller alla databaser (upppdateringar) och funktioner. Det är så mycket som ingår att den kräver en mycket bra dator. Säljsignalerna för optionerna i Vikingen brukar ligga på runt 90% träffsäkerhet.

För den som funderar på Vikingen eller köpa till uppdateringar, kommer snart Black Friday , 29 november. 50% på nyteckningar. Vikingen Option kostar 25000 per år, halva priset blir…….

köp OMXS30 köpoptioner

Electroux ned

Den uppåtstigande trenden i dagsdiagrammet för Electrolux är bruten. Flera modeller har gett säljsignal, t.ex. en av de bästa modellerna i Vikingen som kallas för “Trend”. Signalen blir svårtolkad när många av de mest omsatta aktierna går upp; det vill säga att OMX index går upp. De flesta bolagen brukar ju följa den stora trenden. En förklaring till att Electrolux går ned, är att man tagit ett lån för att finansiera den egna löpande verksamheten. Vilket i sig tyder på negativt kassaflöde. https://www.electroluxgroup.com/sv/electrolux-tar-upp-lan-pa-obligationsmarknaden-10-8371/.

Säljsignal i Electrolux

Modellen trend bygger på följande:

Trend

Beskrivning

Denna modell ger trenden uttryckt som tillväxten i slutkurserna i procent på årsbasis.

Trenden beräknas med utgåpngspunkt från regressionskoefficienten för slutkurserna under ett antal perioder, “Reglängd”.

Modellen måste köras på dagsdata för att ge riktiga resultat.

Köpsignalerna ges då tillväxten i procent, trenden, överstiger “Avkastning”.

Säljsignalerna ges då tillväxten i procent, trenden, understiger “Minsta avkastning”.

Inställningar:

Reglängd = antalet perioder som regressionskoefficienten beräknas på.

Kalenderdagar per år = antalet kalenderdagar per år.

Avkastning = den lägsta tillväxt på årsbasis i procent som ger köpsignal.

Minsta avkastning = den tillväxt på årsbasis i procent, som om den underskrids ger säljsignal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *