mRudolph3 – den enda modellen du behöver?

mRudolph3 är en mycket bra månadsmodell med mycket gott vinstresultat för de flesta aktier. Den bygger på medelvärden och Relativt Styrke Index, RSI. Det vill säga; två långsamma modeller.

Den här modellen passar bra för dig om inte handlar så ofta. Du behöver bara kontrollera grafen en gång per månad, helst i början av varje månad. Mycket lätt att tolka. Köp när grafen slår om till grönt, sälj när omslag sker till rött.

 

I bilden kan du se Enea som gett 12000% i vinstökning om du köpt och sålt enligt modellen sedan 1990. Nu har aktien gått över 100 kr, vilket gör den ännu mer intressant. Runda tal som 100-tal är psykologiska gränser. Aktien ligger i köp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *