Många förnyade säljsignaler på börsen, till exempel AAK. Bruten flaggformation

De flesta bolagen har sedan ett par veckor fått säljsignal i Vikingen. Brutna trender, toppformationer etc. Nu senast bröt Tyskland igenom nedåt. Kanske har vi en kommande lågkonjunktur. På högskolan fick vi lära oss att den tidigaste konjunkturindikatorn är just börsindex. Börsindex ligger ungefär 6 månader före konjunkturen. Det vill säga  om 6 månader är det troligt att vi får se en nedgång i världsekonomin enligt den teorin. Det kan bero på att det inte behöver byggas så mycket bostäder på grund av att den inte längre är så många flyktingar. Det kan bero på att länder vill skydda sin egen ekonomi, och inför tullar och andra handelshinder. Brexit……”Hjulen stannar upp.” “En byggjobbare sysselsätter 6 andra”.  Om det inte byggs så mycket blir många arbetslösa.

Ok… hur tjänar vi pengar på det här?

  1. Först: Säkra pengarna, det vill säga sälj när det kommer en säljsignal
  2. Köp säljoption om index eller respektive aktie går snabbt ned (som nu)
  3. Köp till exempel Bear certifikat, förslagsvis Bear Dax X15
  4. Köp preferensaktier med hög utdelning
  5. Stock picking (svårt). Försök hitta och köp aktier som går mot strömmen
    1. Här är det bra att läsa tips och följa dem noga i ett börsprogram. Det är sällan någon tipsar om att sälja i tid. Var vaksam och sälj fort.

Många aktier bryter nedåt ur flaggformationer just nu, här ovan är ett färskt exempel på AAK. det brukar vara 3 “hack” i en nedgång. Det här är den första.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *