Köpsignal för H&M

Idag uppvisar H&M en köpsignal i diagrammet för 14 veckors RSI. Antagligen kommer därmed kursen att fortsätta upp eller ligga still. H&M gör stora satsningar på att bli duktiga på webhandel.

Ett mycket bra sätt att tjäna pengar är att titta på formationer i RSI diagram. Här nedan fick vi två nedåtgående toppar som bryts. Aktien har gått ned under en mycket lång tid och det här kan vara en bottenkurs. Även nyckeltalen börjar se bra ut. I Vikingen kan man se att skuldsättningsgraden är noll, P/E-talet 17 och bolaget uppvisar en omsättningstillväxt på cirka 10% de sista tre åren. P/B-talet är dock något högt, 4,69. Hör direktavkastning. 5,76. Baserat på 2017 år bokslut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *