Volymindikatorer 


Beskrivning:

I Volymindikatorer-modellen ingår dels en positiv volymindikator, dels en negativ volymindikator.

Den negativa volymindikatorn konstrueras på följande sätt. Som startvärde sätts den till noll. Därefter förändras värdet med den procentuella kursförändringen mellan två på varandra följande perioder, givet att volymen minskat jämfört med den föregående periodens volym. Om inte är värdet oförändrat.

Den positiva volymindiktorn konstrueras på liknande sätt. Som startvärde sätts den till noll. Därefter förändras värdet med den procentuella kursförändringen mellan två på varandra följande perioder, givet att volymen ökat jämfört med den föregående periodens volym. Om inte är värdet oförändrat.


Tolkning:

Genom att studera de båda volymindikatorerna och deras medelvärden kan man ibland göra värdefulla iakttagelser.

Det finns t.ex. en hypotes om att “smarta” placerare köper på dagar med fallande kurser, vilket skulle indikera att volymerna under en början av en upptrend tenderar att öka dessa dagar, så kan en fortsatt uppgång förväntas.

 


Inställningar:

MV längd = längden på medelvärdet för indikatorerna.


Källa: F1 i Vikingen

Related Articles