Lektion 13

Volym 

Beskrivning:

Efter att ha fått ett antal diagramformationer förklarade så här långt, har du säkert lagt märke till att hänsyn har tagits till volymen här och där. Förenklat uttryckt är volymen det antal aktier som bytt ägare över en viss tid.

Eftersom även de mest tillförlitliga formationer fallerar ibland, kan volymen användas som ytterligare ett verktyg för att förutspå vad som händer på marknaden. Mer specifikt, vad som händer inom formationen.

Den gängse uppfattningen är att volymen skall öka i samma riktning som priset.

Om trenden är uppåtriktad ska volymen vara större, de dagar som kursen går upp och mindre de dagar som kursen går ner. Detta känns självklart eftersom i en upptrend ska det finnas fler köpare än säljare och fler säljare än köpare i nedtrender. Skulle volymen börja minska kan det vara en varning att trenden håller på att förlora i styrka. En konsolidering eller en trendvändning kan vara i antågande.
Om trenden var uppåt och vi nu börjar se större volym i nedrekylerna än i upprekylerna, ska det vara en varningsklocka för att köptrycket håller på att avta. Säljarna börjar bli mer aggressiva.
Det omvända gäller i en nedtrend. Om volymen börjar krympa i nedrekylerna och ökar i upprekylerna är det återigen en signal om att trenden råkat i trubbel och köparna börjat mopsa upp sig. 

När volymen rör sig i motsatt riktning än kursen, har vi fått vad som kallas divergens.

Emedan det kan verka som om diagramformationer, volym och teknisk analys i övrigt, alla har vissa möjligheter till förutsägelser, är ingen av dem “idiotsäker”. Rätt använda tillsammans, kan de vara till stor hjälp i din handel med aktier. Men de ska inte uppfattas annat än som tips på åt vilket håll marknaden lutar åt.

Tolkning:

  1. För att en signal om kursuppgång skall konfirmeras, måste kursuppgången åtföljas av en volymuppgång. 
  2. Volymen i en stigande primärfas brukar toppa före kursen. 
  3. Selling Climax = Inte sällan avslutas en primär nedgångsfas med ett accelererande kursfall under stark volymökning. 
  4. Ibland avslutas en primär nedgångsfas av en längre period, där kursnedgången stannat upp. Det kan vara exempel på att en eller flera stora aktörer med starka köpbehov börjat köpa före den naturliga botten. 
  5. Skulle volymen efter en längre primär uppgång öka kraftigt men kursen däremot endast öka obetydligt, signaleras ett kursomslag.
  6. Att volymtoppen inträffar före kurstoppen i en primär uppgångsfas har också sin motsvarighet vid de primära bottnarna. Där ligger volymbotten före kursbotten i tiden i de flesta fallen.

En rörelse i marknaden som beledsagas av ökande volym är, generellt sett, mer trolig att fortsätta i samma riktning.
En minskande volym indikerar minskat deltagande bland investorer och en generell frånvaro av förtroende. Detta föregår ofta en vändning i trenden. Vidare är en betydande nedgång i volym under längre perioder, karakteristiskt för en sk. “Bear Market”.

Greger

Lektion 14: Reversals


Källa: Greger

in Modeller Tags: Volym

Related Articles