Trendmått 


Beskrivning:

Trendmått-modellen är en  urvalsmodell.
Urvalsmodeller används för att ta fram uppgifter om flera objekt  samtidigt genom att välja alternativet “samlingstabell”.
En skillnad mellan presentationerna i analysmodellerna, som ger diagram och tabeller som tidsserier, är att urvalsmodellerna ger dig tabeller som tvärsnittsdata, dvs för en viss period och då som regel den senaste.

Trendmått- modellen grundar sig till stora delar på en modell kallad Directional Movement (ADX) ursprungligen konstruerad av en amerikansk ekonom J.Welles Wilder, Jr.

Ett trendmått (ADXR), beräknas. Det anger hur trendande en aktie är i förhållande till andra aktier i en av dig vald objektlista.

Nyttan med detta urval skall vara att du genom att välja att handla i de aktier, som har höga värden, skall kunna få en bättre avkastning på din portfölj än annars.


Tolkning:

Det finns ingen egentlig tolkning av en urvalsmodell. Den är till för att hjälpa dig att välja ut ett antal aktier för närmare studier i dina favoritmodeller.

Kör samlingstabell och:
Efter körning sorterar du tabellen genom att 
klicka på kolumnrubrikerna. Klicka en gång till och sorteringen sker åt andra hållet.
Markera och dubbelklicka för att få upp ett dagsdiagram direkt om du vill titta lite närmare på den utvalda aktien.
Du kan även markera flera av aktierna, högerklicka och skapa en objektlista för vidare analys.

Du kan sedan öppna modellen och bläddra dig igenom din nyskapade objektlista.
Här kan du studera tabellens data grafiskt. 


in Vikingensmodeller A-Z Tags: TrendmåttADXRUrvalsmodellerJ.Welles WilderJr

Related Articles