Trendlinjer 


Beskrivning:

Modellen Trendlinjer visar:
Maxkurs och minkurs “Framåt” perioder framåt givet att den relativa kursutvecklingen blir densamma som för “År” år sedan, Den senaste trendlinjen beräknade från de 2 senaste topparna och bottarna på en utjämnad (filtrerad) tidsserie av slutkurser och två stycken kursmedelvärden.

Den definition på trendbrott som används här är följande.
Stigande trend = den senaste bottnen för den utjämnade kurvan måste vara högre än den föregående och dessutom får inte den senaste toppen vara lägre än den föregående toppen.
Fallande trend = den senaste toppen för den utjämnade kurvan måste vara lägre än den föregående och dessutom får inte den senaste bottnen vara högre än den föregående botten.

För att detta skall fungera måste det valda objektet vara uppdaterat till aktuellt datum.


Tolkning:

I första hand ska du använda modellen för att snabbt ta reda på om aktien ligger i en etablerad trend och åt vilket håll den är riktad.
Kursprognosen som anges har inget större värde eftersom den ändras med varje ny stapel som läggs till. Blir nästa stapel liten så krymper kursprognosen. Skulle den indikera att kursen ska ner så är det ett observandum och du bör höja din bevakning av aktien i andra modeller.
Utjämnad kurs (svart) är lite lättare att följa. Är den uppåtriktad kan du gå in i aktien och varje gång den blir flat måste uppmärksamheten höjas tills den på nytt går upp. Vänder den ner är det en kort säljsignal.

Då trenden är riktad uppåt (bottentrend) är trendlinjen röd. Grön för nedåtriktad trend.


Inställningar:

År = antal år tillbaka, som prognosen baseras på.
Framåt = antal dagar som prognosen omfattar.
Utjämningsfaktor = det procental som anger storleksordningen på utjämningen av slutkurserna.
MV 1 längd = längden på det första kursmedelvärdet.
MV 2 längd = längden på det andra kursmedelvärdet.


 

Related Articles