Trend 


Beskrivning:

Trend-modellen visar trenden uttryckt som, tillväxten i slutkurserna, i procent på årsbasis.

Modellen måste köras på dagsdata för att ge riktiga resultat!


Tolkning:

Köpsignalerna ges då tillväxten i procent, trenden, överstiger “Avkastning”.
Säljsignalerna ges då tillväxten i procent, trenden, understiger “Minsta avkastning”.


Beräkning:

Trenden beräknas med utgångspunkt från regressionskoefficienten för slutkurserna under ett antal perioder, “Reglängd”.


Inställningar:

Reglängd = antalet perioder som regressionskoefficienten beräknas på.
Kalenderdagar per år = antalet kalenderdagar per år.
Avkastning = den lägsta tillväxt på årsbasis i procent som ger köpsignal.
Minsta avkastning = den tillväxt på årsbasis i procent, som om den underskrids ger säljsignal.

Related Articles