Trading 


Beskrivning:

Trading-modellen är en kortsiktig modell lämplig att trada med. Den ger snabba signaler


Tolkning:

Köpvärde = gräns för köpsignaler.
Säljvärde = gräns för säljsignaler.


Beräkning:

I denna modell beräknas signaler ur följande formel:

100*(Maxvärdet, A, för högsta betalkurs under “Signallängd” minskat med den aktuella periodens slutkurs, B) och detta tal, C, dividerat med maxvärdet, A, för högsta betalkurs under “Signallängd” minskat med minvärdet, D, för lägsta betalkurs under “Signallängd”.

Formeln blir:
Signal = 100*C/(A – D) där C = A – B.

Köpsignalerna ges när Signalvärdet understiger köpvärde.
Säljsignalerna ges när Signalvärdet överstiger säljvärde.
Intervallet som Signalvärderna kan anta är 0 och 100.


Inställningar:

Signallängd = antalet perioder som min- och maxvärdena hämtas från.


Related Articles