Tidsspread 


Beskrivning:

Tisspread-modellen visar om huvudobjektet utvecklats bättre och/eller sämre än index under två perioder, “Kort period” och “Lång period”.

Du väljer själv index och längden på perioderna.

Modellen är inte lämplig att använda på aktier som väger mycket tungt i ett index. Exempelvis H&M och Handelsindex. Provar du att använda de två tillsammans finner du att de är så gott som lika och ingen skillnad finns.


Tolkning:

“Kort RelativDiff” (“Lång RelativDiff”) anger den procentuella förändringen i kvoten mellan det aktuella objektet och relativobjektet på den aktuella perioden “Kort period” (“Lång period”).

Här jämförs Lindex med handelsindex.
Vi ser att Lindex aktien går sämre än handelsindex som helhet. Det betyder att det finns andra aktier i detta index som går bättre än Lindex för tillfället och det är bättre att leta upp dem än att investera i Lindex.


Inställningar:

Kort period = antalet perioder för “Kort RelativDiff”.
Lång period = antalet perioder för “Lång RelativDiff”.


Related Articles