Spreadsignal 


Beskrivning:

SpreadSignal visar skillnaden mellan objektets högsta och lägsta kurs under perioden.


Tolkning:

Köpsignalerna fås om spreaden under en period dels med “Spreadökning” procent överstiger medelvärdet för spreaden under de senaste “MV längd” perioderna, dels slutkursen överstiger sitt lika “MV längd” långa medelvärde.

Säljsignalerna fås då slutkursen understiger sitt “MV längd” långa medelvärde.


Inställningar:

Spreadökning = antal procent som spread skall överstiga sitt medelvärde.
MV längd = längden på medelvärden för slutkursen och spreadkuravan.

Related Articles