Spread 


Beskrivning:

Vad är Spread?
Spread-modellen är bra på att visa vilka aktier inom samma bransch som går bättre än andra inom samma bransch eller att jämföra en aktie mot sitt branschindex.

Spread-modellen visar absolut spread och spread i procent
Absolut spread är skillnaden mellan slutkurser för två objekt.
Spread i procent uttrycks som den procentuella skillnaden mellan slutkursen för huvudobjektet och slutkursen för det objekt, relativobjektet, som jämförelsen avser med relativobjektet som bas.


Tolkning:

Här en jämförelse mellan ODD Molly och H&M.
När vi jämför ODD Molly med sitt “relativobjekt” H&M (kunde vara handelsindex eller annat handelsföretag), ser vi att “spread i procent”  ligger på en negativ nivå.

Det betyder att  ODD Molly ökar mindre än H&M’s slutkurs dvs. “går sämre” än H&M för perioden.

Den “absoluta spreaden” visar också ett negativt värde.

Skillnaden (absolut spread) mellan de bådas slutkurser visar att H&M är en bättre investering än ODD Molly för perioden.

 

Det viktiga här är, att ta reda på tendensen i spreaden’s rörelse.
För att göra det kan du ta hjälp av trendlinjer som du ritar in själv.

 


Beräkning:

Formeln är 100*(huvudobjektets slutkurs – relativobjektets kurs)/ relativobjektets kurs.


Inställningar:

Relativobjekt = val av relativobjekt.

Related Articles