Rate of Change


Beskrivning:

Rate of Change används för att övervaka Momentum genom att göra direkta jämförelser mellan nuvarande och tidigare kurser kontenuerligt. Resultatet används för att bestämma styrkan i kurstrenden.

Rate of Change är mycket lik momentum modellen med det enda undantaget att kursen divideras istället för att subtraheras.
Momentum och %Rate Of Change är exakt samma sak med den enda skillnaden att momentum oscillerar runt 100 och ROC runt 0. Bara skalan skiljer dem åt.

Det är ett välkänt fenomen att kurser rusar upp för att sedan rekylera tillbaka i ett cykliskt mönster. Denna cykliska rörelse är resultatet av förändrade förväntningar allt eftersom “Bulls & Bears” kämpar om kontrollen över kursutvecklingen.
ROC uppvisar en våglik rörelse i en oscillerande form genom att mäta hur mycket kursen har förändrats över en given tidsperiod. När kursen stiger –  stiger ROC och vice versa. Ju större kursförändring, ju större förändring i ROC.


Tolkning:

När ROC är över noll-linjen är kursen idag, högre än den var för 10 dagar sedan (om 10 dagars ROC används) och vice versa.

Tidsperioden som används för att beräkna ROC kan variera från 1 dag (som resulterar i ett volatilt diagram där den dagliga kursförändringen visas) till 200 dagar (eller längre).
De populäraste tidsperioderna är 12- och 25-dagars ROC för kort eller intermediär trading. Dessa perioder populariserades av Gerhard Appel och Fred Hitschler i boken “Stock Market Trading Systems”.
100- och 200-dagar kan användas till att visa den långa trenden i kursutvecklingen.

 • När Rate Of Change staplarna är ovan nollstrecket, indikeras att aktien är överköpt.
 • När Rate Of Change staplarna är under nollstrecket, indikeras att aktien är översåld.

Ju högre ROC stapel, ju mer överköpt är aktien och ju lägre ROC stapel, ju mer översåld är aktien.
Emellertid, som med alla överköpt / översåld-modeller är det lämpligt att avvakta tills aktien börjar rekylera, innan man agerar. En aktie kan verka vara överköpt och kan fortsätta vara överköpt ganska länge. Faktum är att extremt överköpt läge implikerar att trenden kommer att fortsätta i sin nuvarande riktning.

Det finns tre sätt att använda Rate Of Change modellen:

 1. Korsar noll-linjen.
  Ett snabbt stigande ROC som korsar noll-linjen (bryter den) ger en köpsignal.
 2. Som en överköpt / översåld indikator.
 3. Indikerar framtida rörelser genom att studera positiv / negativ divergens mellan ROC och kursens rörelser.
  Om kursen stiger medan ROC faller så kan rallyt snart vara över för korta investeringar.

 

Rate Of Change modellen kan också användas för att upptäcka ett tillstånd kallat “Bullish Key Reversal” eller “Bearish Key Reversal”.

 • “Bullish Key Reversal” inträffar då lägsta nivån på dagens stapel är högre än den lägsta-lägsta nivån på någon  av de 9 föregående staplarna och stängningen på aktuell stapel är gårdagens stängning.
 • “Bearish Key Reversal” inträffar då den högsta nivån på dagens stapel är högre än den högsta-högsta på någon av de 9 föregående staplarna.

När en “Bullish Key Reversal” föreligger, finns potentialen för en rörelse uppåt.
När en “Bearish Key Reversal” föreligger, finns potentialen för en rörelse nedåt.

Observera! Att det är ett “tillstånd (område)” vi tittar efter. Inte någon enskild stapel som gett signal.


 


Beräkning:

RateOfChange, ROC, är en modell där slutkursen alternativt ett glidande medelvärde för denna divideras med motsvarande värde ett antal perioder tillbaka.

ROC erhålls sedan genom att dels den erhållna kvoten minskas med ett och det erhållna talet uttrycks som ett procenttal.
Exempel. Kurs idag 110. Kurs 10 dagar tillbaka 100. Ett tio dagars ROC är då 10. ROC = 100*(110/100 – 1).

I modellen beräknas också ett medelvärde för ROC.
Du kan genom att välja längden på det korta medelvärdet till ett få RoC beräknad på kursen.

 


in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Rate of ChangeROC

Related Articles